Vald peab igast inimesest hoolima

Uudis
|
22.09.2009

Meil on teadmised, tahe, oskused ja kogemused, kuidas tõsta VERIORA valla inimeste igapäevase elu kvaliteeti.

MEIE EESMÄRGID:

Kaasajale kohased teed, vesi, kanalisatsioon ja side
Toome puhta joogivee Sinu lauale: selleks taotleme Euroopa Liidu fondidest raha Veriora ja Leevi külade vee- ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamiseks. Jätkame kaevude rajamise ja puhastamise toetusprogrammi. Panustame jätkuvalt teede korrashoidu ja remonti. Suurendame traadita interneti levialasid.
Korras infrastruktuur loob tugeva eelduse ettevõtluse arenguks ja uute töökohtade tekkeks.

Hea haridus ja noorte sisukas vaba aeg
Selleks käivitame projektid koostöös Viluste Põhikooli, Veriora Noortekeskuse ja Veriora Lasteaia ning teiste maakonna haridus-ja kultuuriasutustega, et luua juurde õpi-, spordi- ja loovringe. Taastame ranitsatoetuse. Loome eeldused noorte osalemiseks ringide töös. Kaasame noored nendega seotud otsuste vastuvõtmisse. Korraldame noortelaagreid ja õpilasvahetust. Seisame põhikooli ja lasteaia säilimise ning arenemise eest ka väheneva laste arvu juures. Mitmekesistame noorte vaba aja veetmise võimalusi: skeitpark, jalgpalliväljak, rannavolle plats, tehnikaring….

Hea kool, hea lasteaed ja sisukad vaba aja veetmise võimalused on meie valla elujõulisuse võti.

Meie inimeste soovidele ja ootustele vastav sotsiaaltöö

Selleks tegeleme abivajajate probleemide väljaselgitamisega ja lahenduste leidmisega. Koostame projekte Euroopa Liidu sotsiaalraha toomiseks valda. Info selle kohta, kuidas ja kes saavad taotleda erinevaid toetusi, peab olema igale inimesele kättesaadav ning toetuste jagamise kord peab olema õiglane. Loome erinevad võimalused sotsiaaleluruumide kasutamiseks.

Tõhus sotsiaaltöö loob turvatunde igale vallaelanikule.

Vald on rahva jaoks

Selleks abistame kodanikke teenuste kättesaamisel (kommunaalteenused, korstnapühkimine, transpordiabi jne); toetame perede, kogukondade ja külade algatusi ning korraldame ja aitame korraldada kogukonna liitmiseks perepäevi, kultuuriüritusi ja koolitusi. Väärtustame küla ja külavanema staatust. Loome soodsa keskkonna erinevate teenuste kätte saamiseks valla külakeskustes (apteek, juuksur, massaaž jne). Käivitame regulaarse pangabussiteenuse. Tagame igale valla elanikule info kättesaadavuse (infotahvlite paigaldamine jne). Hoiame valla allasutuste töö poliitikast lahus. Tagame ausa ja läbipaistva asjaajamise. Iga elanik on oma mure ja rõõmuga vallamajas teretulnud. Toetame eakate ühiseid ettevõtmisi, teatris, kontserdil ja ekskursioonidel käimist.

Oma otsuste tegemisel lähtume arusaamast, et ilma noorte peredeta pole vallal tulevikku. Töötame üheskoos, et me kõik usuksime tulevikku oma kodukohas.

Valime 18. oktoobril just selle kandidaadi Veriora valla volikokku, kellest me usume, et tema tehtavad valikud ja otsustused on järgmise nelja aasta jooksul just sellised, nagu Sina ise teeksid.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt