Urmas Kruuse: uus eelarve väärtustab haridust ja sporti (Tartu Postimees)

Arvamus
|
Urmas Kruuse
|
19.11.2007

Linnavalitsus elab juba mõnda aega mõtetega uues aastas, ja seda tänu nädalaid kestvatele eelarve aruteludele.

Linnavalitsus elab juba mõnda aega mõtetega uues aastas, ja seda tänu nädalaid kestvatele eelarve aruteludele. Eelarve projekti ei saa koostada kui soovide nimekirja jõuluvanale – järgmise aasta tegevussuunad määravad nii üleriigiline strateegia kui linna arengukavad ja koalitsioonileping, kus kirjas valijatele antud lubadused.

Raamid seab ka raha – tuleva aasta eelarve maht on ligikaudu 1,8 miljardit krooni.

Raha jagamine on alati suhteliselt keeruline tegevus ja nõuab mõnikord üsnagi raskete valikute tegemist. Sest nimetage mulle valdkond, mis ei vaja arenguks raha! Niisiis tuleb sageli valida olulise ja veel olulisema vahel.

Linn on nüüdseks oma valikutega lõpusirgele jõudnud ja annab need arutamiseks rahvaesindajaile.

Lasteaednike palk

Tuleva aasta tegevuskuludest, mis moodustavad eelarvest umbes kaks kolmandikku, on suurim tõus kavandatud hariduse valdkonda. Tartu kavatseb astuda jõulisi samme, väärtustamaks lasteaiapedagoogide tööd, kes peaksid saama võrdväärset palka koolides töötavate kolleegidega.

Lasteaiaõpetajate palkade tõusuks oleme eelarve eelnõus ette näinud ligi 30 miljonit krooni, mis tähendaks lasteaedade palgafondi tõusu 29,4 protsendi võrra. Nende arvude ümber käisid eelarve eelnõu arutelu käigus ka kõige pingelisemad vaidlused.

Olen kindlalt seda meelt, et haridusketi kõik lülid lasteaiast ülikoolini peavad olema ühtviisi tugevad. Üha pingelisemaks muutuvas õppeprotsessis ei saa alahinnata alushariduse tähtsust ning suuresti vaid missioonitundest töötavad inimesed väärivad enamat.

Haridus on üks järgmise aasta eelarve prioriteete ka investeeringute poolest – sinna on kavandatud suunata 37,5 protsenti investeeringute kogumahust.

Viimastel aastal järsult kasvanud lasteaiakohtade vajadus nõuab linnalt aastas vähemalt ühe lasteaia ehitust. Tuleval aastal valmib lasteaed Kaunase pst 22, kus avatakse kuus rühma. Uusi lasteaedu kavandame teistessegi linnaosadesse, alanud on Kummeli tänavale lasteaia planeerimine.

Peale äsjavalminud Kesklinna kooli juurdeehitise jätkab linn järgmiselgi aastal koolide tänapäevastamist. Tuleva aasta 1. septembril alustavad täielikult renoveeritud õppehoones Vanemuise tänaval Mart Reiniku gümnasistid ning jätkub Vene lütseumi renoveerimine.

Eelnõu koostamisel tõstis pinget see, et kavandatud on palju investeeringuid, millest suuremad on linna arengule kahtlemata väga olulised objektid.

Aasta lõpuks valmiv Vabaduse sild ja Sõpruse-Kalda-Pika ringristmiku rekonstrueerimine aitavad oluliselt lahendada linna transpordiprobleeme ja parandada liikluskorraldust.

Jätkub tänavate rekonstrueerimine, ülekatete tegemine ja kruusatänavate asfalteerimine. Mullusest suuremas mahus on kavas veel tänavu ette võtta pimedate tänavate valgustamist ja õhuliinide rekonstrueerimist.

Tammelt olümpiale

Tartu-sugune linn vajab kindlasti vähemalt ühte tänapäeva nõuetele vastavat staadioni, et luua häid tingimusi oma sportlastele ning pakkuda suurvõistlusi Tartusse tuues meelelahutust laiemale spordihuviliste ringile. Tamme staadioni renoveerimisse panustab linn järgmisel aastal umbes 30 miljonit krooni.

Kõigile rahvusvahelistele nõuetele vastav jalgpalli- ja kergejõustikustaadion koos tänapäevase varustusega innustab kindlasti Tartu noorsportlasi ja nende treenereid ning miks ei võiks sealt sirguda olümpiavõitjaid nagu omal ajal sealsamas harjutanud Jaak Uudmäest.

Pean väga oluliseks Tartu muutumist üha rohelisemaks linnaks nii mõttelaadilt kui ka kõige otsesemas tähenduses. Selleks on meil piisavalt eeldusi ning nagu ka sügisene transpordiuuring näitas, on tartlased altid jalgsi käima ja jalgrattaga sõitma.

Järgmisel aastal on kavas ühendada linnasisesed ratturite liiklemissuunad linnast väljuvatega. Nii saab turvalise sõidukoridori Kesk tänavast Võru tänavat pidi Ülenurme suunas ning kergliiklustee ehitatakse välja ka Aruküla teele kuni Põllu ja Puiestee ristmikuni.

Keskkonnamõjude hindamise lõppedes selgub ka Ihaste tee äärse kergliiklustee ehitamise algus, millele loodame rahalist tuge Euroopa Liidu fondidest. Projekt on valmis ning selle elluviimine loob head võimalused tervisespordi harrastamiseks annelinlastele ja Ihaste elanikele.

Uusi vaba aja veetmise kohti lisandub teistessegi linnaosadesse. Tuleval aastal saab korda seni üsna unaruses seisnud Raja tänava park, uus matkarada tuleb Tähtvere dendroparki. Ka Karlova inimesed, eeskätt lapsed, saavad endale uue lustimiskoha – Sõbra tänava parki rajab linn mänguväljaku.

Nii jõuame tuleval aastal sammu võrra lähemale eesmärgile, et igas linnaosas oleks eri vanuses elanikel piisavalt liikumis- ja sportimisvõimalusi ning et tartlased ei peaks tervislikuks ajaveetmiseks linnast autoga välja sõitma.

Raamatukogu tulevik

Kuni pole lõplikult selge linna raamatukogu tulevik, peab praeguses majas ära tegema kõige tarvilikumad tööd, et kultuuriasutus saaks tänastele nõuetele vastavalt toimida – selleks on järgmise aasta eelarves 4,8 miljonit krooni.

Linna ja ülikooli ühise raamatukogu teema on linnavalitsus koos ülikooliga nõu pidades praeguseks päevakorralt maha võtnud. Ees seisavad läbirääkimised kultuuriministeeriumiga, et arutada võimalikke ühiseid puutepunkte ja variante, mil moel võiks riik meie raamatukogu laiendamise mõtet toetada.

Seega seisavad linnal ees suured väljakutsed, kuid uue raamatukogu projektini tahame jõuda 2009. aastaks.

Eelarve arutelud linnavalitsuses on lõppenud ja 20. novembril saadame selle aasta ühe olulisima dokumendi eelnõu rahvaesindajatele arutada. Diskussioonid on algamas. Mitme lugemise käigus volikogu istungitel, mida võib kuulama tulla iga linnakodanik, saavad paika nüansid ja selgub lõplikult, mida uus aasta Tartule ja tartlastele toob.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt