Tallinna reforminoored: koolivägivald saab alguse haridussüsteemist

Uudis
|
14.10.2008

Sel esmaspäeval toimunud Tallinna Noorte Reformiklubi koosviibimisel arutati koos psühhiaater Jüri Ennetiga aina süvenevat koolivägivalla probleemi, mille käigus jõuti järeldusele, et imevitsa, mis kaotaks selle täielikult ei ole olemas, kuid probleemile on erineval moel võimalik leida leevendust.

Jüri Enneti sõnul on Eesti haridussüsteem liiga faktipõhine ja puudub piisav kehaline tegevus, mis aitaks maandada õpilaste pingeid. Lisaks mainis ta, et tänapäeva noorte suhtlemisoskused on nõrgad ja see on põhjuseks, miks puututakse liiga noorelt kokku alkoholiga.

Pärast sisukat ettekannet arutlesid Tallinna reforminoored selle üle, kuidas antud probleemi võiks lahendada. Tallinna noorteklubi esimehe Allan Allmere sõnul olid noored väga tublid ja tulid välja mitme hea ideega. Näiteks võiks luua portaali, kus koolinoored saaksid anonüümselt küsida professionaalset abi, kui nad enam ise hakkama ei saa või siis koolikaaslased saaksid seal viidata probleemidele, mis esinevad nende koolis. Tänapäeval, mil enamikel inimestel on juurdepääs internetile, võiks ühe sellise portaali loomine olla üheks lahenduseks. Selle edukat toimimist toetaks järjepidev teavitus.

Reforminoorte seiskohast tuleks tagasi päevakorda võtta ringirahad, võimaldamaks noortel rohkem trennides ja huviringides käia. See jätaks noortele vähem aega ja võimalust sihituks tegevuseks, mis omakorda võib viia ka koolivägivallani.

Selleks, et parandada koolivägivalla ja noorte käitumise probleeme ja määratleda õpetaja ja õpilase õigusi ning kohustusi, sõlmitakse õppeasutuse ja lapsevanema vahel vastav leping, kus peavad olema fikseeritud koolisisesed käitumisreeglid ning karistused nende mittetäitmise või rikkumise eest.

„Tundub, et tänapäeval valitseb kord, kus lapsevanemad saadavad lapse kooli ja mõtlevad, et küll kool kasvatab, kuid tegelikult peaks lapse kasvatamise peamine kohustus olema ikka lapsevanemal,” ütles Allmere.

Lisaks leiti, et ehk aitaks koolivägivalda leevendada süsteem, kus mitte ainult õpetaja ei pea probleemi nägema ja sellega tegelema, vaid tal on abiks ka nn klassi liidrid, kes oleks ühendavaks lüliks õpilaste ja õpetaja vahel ja kelle arvamus ka teistele õpilastele korda läheb.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt