Kohalikud omavalitsused oleksid pidanud teenust juba 1995. aastast taskukohaselt ja kvaliteetselt pakkuma. Alternatiivina ennetava teenusena pakkuma ka koduteenuseid, mida tegelikult pole saanud kümnest vajajast üheksa, kirjutab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Oleme otsinud lahendusi 2015. aastast. See, mida reformiga tegime, andsime oluliselt raha juurde. Kui enne reformi oli üldhoolduse käive kogu Eestis natuke üle 100 miljoni, siis järgmisel aastal anname 58 miljonit, mis on pool üldhoolduse käibest.

Kanepi vallale andsime raha juurde, sest seal oli tõeliselt ebaproportsionaalne olukord, võrreldes eakate arvu ja teenusel olevate inimeste arvu. Tasandusfondist jagatakse raha ka järgmisel aastal.

Inimese raha on tema enda raha. Kui meil on inimesi, kes on elu jooksul rohkem tööd teinud ja saavad suuremat pensioni või kellel on suuremad säästud, siis avalike teenuste pakkumisel on võimalik teha erisusi, aga oleme teinud valiku kohelda inimesi võimalikult võrdselt.

Seaduses on ette nähtud, et kohalik omavalitsus ise hindab, kellel on üldhoolduse vajadus. Lisaks on inimestel alati õigus teenust osta oma raha eest.

Lisaks on omavalitsusel õigus määrata hoolduskulude piirmäär. Üks omavalitsustest, kes läks kohtusse, on vabariigi kõige kõrgema omavalitsuse piirmääraga. Inimestel selles omavalitsuses on läinud väga hästi, kuid omavalitsus on end pannud keerulisse olukorda.

Koduteenuste jaoks avaneb Euroopa sotsiaalfondi taotlusvoor kohalikele omavalitsustele.

Lisaks 25 miljonit teenusmajade rajamiseks.

Ühegi reformi täielikku mõju ei saa hinnata mõni kuu pärast reformi jõustumist. Meil pole veel andmeid, mis 2023. aasta juulist juhtunud on.

Pool üldhooldekodudest kuuluvad omavalitsustele. Mu küsimus on, kes tõstab hinda? Omanik tõstab hinda! Kõige suurem üldhooldekodude kett tõstis hinda kümme protsenti, üldine hinnatõus oli 30 protsenti.

Loomulikult tuleb inimesi juurde, sest teenus on muutunud kättesaadavamaks. Õnneks hooldekodukohti tuleb juurde, aasta esimeses pooles 400 kohta, Lääne-Virumaal on avamisel sada üldhoolduskohta.