Reformierakonna seitse sammu uue majanduskasvuni

Uudis
|
19.11.2008

Möödunud nädalal majanduskonverentsil Restart Eesti majanduse suurkujude ja ülemaailmselt tuntud finantsspetsialistide vahelises diskussioonis esile kerkinud ideede varal koostas täna kogunenud Reformierakonna juhatus tegevuskava Eesti muutmiseks ettevõtluskeskuseks.

Uuele majandustõusule aluse panemiseks soovib Reformierakond koos partneritega viivitamatult ellu viia järgmised sammud, mis suurendavad pikaajaliseks kasvuks vajalike peamiste ressurside – kapitali, oskustööjõu ja energia – pakkumist Eestis:

ATRAKTIIVSEM KESKKOND KAPITALILE

1. Seada euro kiire kasutuselevõtt prioriteediks ja allutada sellele eesmärgile riigi eelarvepoliitika, selleks

• rakendada koheselt peaministri juures tööle nn eurogrupp, kes koordineerib Maastrichti kriteeriumite täitmiseks vajalikke ettevalmistusi ning tagab laiapõhjalise koostöö erakondade ning valitsuse ja sotsiaalpartnerite vahel
• eelarve tasakaalu kriteeriumi täitmiseks algatada koheselt seadusemuudatused eelarve paindlikkuse suurendamiseks, mh siduda konkreetsetest kuluartiklitest lahti kütuseaktsiis, alkoholi- ja tubakaaktsiis
• eelarve tasakaalu kriteeriumi täitmiseks esitada kuue kuu jooksul valitsuskabinetile seadustepakett laussotsiaaltoetuste reformimiseks vajaduspõhiseks
• inflatsioonikriteeriumi täitmiseks välistada avaliku sektori palgatõus, mis ületab tootlikkuse kasvu erasektoris
• inflatsioonikriteeriumi täitmiseks külmutada keskkonnamaksud kaheks aastaks 2009. aasta tasemel

2. Jätkata tööjõu maksustamise vähendamisega ja üldise maksukeskkonna parandamisega, selleks

• jätkata sarnaselt Põhjamaadega tulumaksureformi ning vähendada aastaks 2011 tulumaksumäära praeguselt 21%lt 18%le
• anda ettevõtjaile kindlustunne ja jätkata seni hästi töötanud ettevõtete investeeringute maksuvabastuse süsteemiga
• võtta kiirelt vastu eraiisikute väärtpaberiinvesteeringute maksuvabastuse seadus
• tarkade töökohtade Eestisse meelitamiseks ja Eestis hoidmiseks leppida valitsuspartneritega kokku sotsiaalmaksu ülempiiri rakendamises juba aastast 2010 ning algatada viivitamatult vastav eelnõu

3. Viia viivitamatult ellu Eesti õigust ja haldust kaasajastav, bürokraatiat vähendav ning kapitali ligitõmbavust suurendav reformipakett „Eesti ettevõtluskeskuseks!”, st

• ettevõtjate tõhusa kaitse tagamiseks võtta kiiresti vastu saneerimisseadus ning tõsta pankrotihaldurite taset
• muuta äriseadustikku, et võimaldada piiratud vastutusega ühingute asutamist ilma osakapitalita ning täisühingute asutamist ka ühe liikmega
• tõhusa õiguskaitse tagamiseks korraldada kohtusüsteem selliselt, et üheski astmes ei menetletaks asja keskmiselt kauem kui 100 päeva
• võtta järgmisel aastal vastu majandushaldusõiguse üldosa (piiramise piiramise seadus), et ettevõtlusele ei seataks arusaamatuid ja põhjendamatuid takistusi
• tõhusa halduse tagamiseks võtta järgmisel aastal vastu uus avaliku teenistuse seadus, hiljemalt aastal 2010 uus keskkonnaseadustik ning ehitus- ja planeerimisseadustik
• õiguse kättesaadavuse suurendamiseks luua lähiajal õigusinfoportaal ning rakendada riigiga suhtlusel võimalikult palju e-teenuseid
• rakendada tulemuslikult tööle konkurentsijärelvalve

4. Koondada riigi toetus järgmise 3 aasta jooksul põhiliselt kolmele valdkonnale:

• transpordi infrastruktuuri arendamisele (eurovahendid)
• toetava infrastruktuuri rajamisele innovatsiooni ja teadmismahuka eksporditööstuse tekke tarbeks (Arengufond, teaduskorraldus)
• Eesti tuntuse ja mainekapitali tõstmisele siinsete investeerimisvõimaluste ja eksportööride jõulise tutvustamise kaudu piiratud arvul eelistatud välisturgudel (riigi ühtse välismajandusstrateegia kujundamine)

ATRAKTIIVSEM KESKKOND TARGALE TÖÖJÕULE

5. Vähendada viivitamatult ja radikaalselt Eesti mahajäämust tööturu arengus ning rakendada riiklik tegevuskava Eesti tööturu kindlustamiseks piisava hulga targa tööjõuga, selleks

• võtta veel sel aastal vastu uus töölepinguseadus
• vabastada põhitöö või töökoha vahetusega otseselt seotud koolituskulud erisoodustusmaksust
• targa majanduse edendamise eesmärgist lähtuvalt vaadata üle tänane töölubade süsteem
• Haridus- ja Teadusministeeriumil esitada septembriks 2009 valitsuskabinetile arutamiseks terviklik tegevuskava hariduskorralduse kiireks kaasajastamiseks, mh ettevõtlusõppe laiendamiseks koolides
• jätkata teadus- ja arendustegevuse rahastamist pikaajaliselt kavandatud mahus

ENERGIAJULGEOLEK

6. Rajada Eestisse aastaks 2020 oma tuumajaam ning kiirendada teiste energiajulgeolekut suurendavate ja kodanikele ning ettevõtlusele hinnasurvet vähendavate projektide elluviimist, selleks

• seada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil eesmärgiks esitada Eesti oma tuumajaama rajamiseks vajalik seadusandlus valitsusele hiljemalt 2010 aasta kevadel ning alustada koos Eesti Energiaga viivitamatult vajalikke ettevalmistusi ja eeluuringuid
• seista järjekindlalt Põhjala ühtse energiaturu kujunemise ja Estlink 2 rajamise eest ning ühendada Eesti elektriturg Kesk-Euroopa energiavõrguga
• kiirendada suurte tuuleenergia arenduste eelduseks oleva seadusandluse valmimist (mere aluse maa omandiküsimused) ning jätkuvalt soodustada teiste alternatiivenergia allikate ja lahenduste kasutuselevõttu
• tõsta energia säästmine tootmistes ja kodumajapidamistes riikliku poliitika prioriteediks

VABA TURG JA VABA KODANIK

7. Laiendada kodanike vabadusi ja vaba turgu, kaitsta järjekindlalt ja järeleandmatult eraomandit, ettevõtlusvabadust, liberaalset majanduspoliitikat ning astuda vastu riigi igasugusele ülemäärasele sekkumisele.

Valitsusel ei ole midagi anda, kui ta ei ole seda enne kelleltki ära võtnud. Ja valitsus, mis on piisavalt suur, et anda sulle kõik, mida sa soovid, on piisavalt suur, et ära võtta kõik, mis sul on.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt