REFORMIERAKONNA PLATVORM EUROOPA PARLAMENDI VALIMISTEKS

Uudis
|
27.04.2004

ESITEKS

Maksud jäävad madalaks!

Reformierakond seisab Eesti madalate maksude ja Eesti iseseisva maksupoliitika eest. Reformierakond ei ole lasknud ega lase ka tulevikus Eestis kehtestada astmeliselt kasvavat tulumaksu. Reformierakond ei lase sotsialistidel ja sotsiaaldemokraatidel sisse seada ka üle-euroopalisi makse, sest mõlemad tähendavad täiendava raha võtmist Eesti inimeste taskust. Oma töö vilja kasutamise üle otsustagu iga inimene ise. Eesti maksude üle otsustagu ainult Eesti parlament.

Kindlustunne emadele ja väikestele ilmakodanikele!

Reformierakond seisab selle eest, et uute ideede otsimine ja rakendamine sündivuse suurendamiseks muutuks Euroopa südameasjaks ja Eesti visiitkaardiks Euroopas. Soodustamaks laste sündimist võitlesime Eestis välja vanemahüvitise kehtestamise. Kuid vananev ja vähenev rahvastik on kogu Euroopa ühine probleem. Jätkame sündivust soodustavat poliitikat Eestis, et Eesti kaal Euroopas kasvaks.

TEISEKS

Eesti ettevõtjatele Euroopa turul võrdsed võimalused!

Reformierakond seisab kõikide Eesti ettevõtjate ja ka põllumeeste vaba juurdepääsu kindlustamise eest kogu Euroopa turul. Me oleme vastu mistahes Euroopa valitsuste soovile luua oma tootjatele või tervetele majandusharudele riigi toetuste kaudu eeliseid Eesti tootjate ees. Eesti inimesed on töökad ja nutikad. Meil on kõik eeldused vaba ja võrdse konkurentsi korral Euroopas tõsta tunduvalt Eesti inimeste sissetulekute taset ja heaolu. Reformierakonna esindajad Euroopa Parlamendis vastutavad selle eest, et seadused oleksid lihtsad ja õiglased ega tekitaks ebavõrdset olukorda Eesti ettevõtetele.

Eesti elanikele töötamisvõimalus kogu Euroopas!

Reformierakond soovib Eesti inimestele kehtestatud teistes riikides töötamise piirangute kohest tühistamist. Euroopa tööruumi avamine viib töötasude ühtlustumiseni, mis Eesti elanike jaoks tähendab palgatõusu. Eestlased väärivad rahvusvahelist töökogemust esimesel võimalusel. Samas seisame selle eest, et iga välismaal töötav eestlane naaseks Eestisse, tuues kaasa uusi oskusi ja kogemusi.

Eesti elanikele vaba liikumine kogu Euroopas!

Reformierakond seisab selle eest, et Eesti inimesed saaksid mugavalt reisida kogu Euroopa piires. Viisavaba liikumise ruum (Schengeni süsteem) peab laienema tänaselt 13-lt kõigile 25-le Euroopa Liidu liikmesriigile.

Euroopasse õppima – jah!

Reformierakond seisab selle eest, et Eesti noored saaksid vabalt õppida terves Euroopas. Soovime, et Eesti noortel oleks kogu info hea hariduse ja stipendiumide saamise võimalustest Euroopas. Me tahame, et Eesti haridussüsteemi poolt antav haridus oleks samal tasemel Euroopa parimaga ja meie koolidiplomeid tunnustataks kõikjal Euroopa Liidus. Haridus peab saama Euroopa Liidu poliitika prioriteediks.

KOLMANDAKS

Euroopa Parlamendis kõlagu eesti keel!

Reformierakonna esindajad kõnelevad Euroopa Parlamendi täiskogul eesti keeles. Lennart Meri on öelnud: “Eesti ei ole pisike! Meie keel on hämmastavalt rikas. Selles on põhjus, miks me ei saa rääkida Eestist kui väikesest riigist.” Seisame selle eest, et Euroopa kodanike huvi ilusa eesti keele ja selle õppimise vastu Euroopas kasvaks. Kaks miljonit eesti keele oskajat maailmas aastaks 2024 – miks mitte!

Rohkem raha kultuuri arendamiseks!

Reformierakond seisab selle eest, et kultuuripärandi taastamist ja kultuurivaldkonna arendamist hakataks rahastama Euroopa Liidu eelarvest. Seisame selle eest, et Euroopa toetaks eesti rahvalaulu- ja -tantsu, Eesti Vabaõhumuuseumi, Kuressaare linnuse ja teiste oluliste kultuuriobjektide renoveerimist ja arendamist. Seisame selle eest, et eesti keel ja kultuur püsiks läbi aegade. Toetame Eestis viljeldava kõrgkultuuri viimist Euroopasse. Rikkalik ja eripärane kultuuriruum on Euroopa suurim konkurentsieelis, see on Euroopa hing. Eestil on selle säilitamisel suuremgi roll kui Euroopa suurriikidel.

Eesti loodus ja kultuuripärand Euroopas tuntuks!

Reformierakond seisab selle eest, et Eesti kaunis ja rikkumata loodus, ajalooline ja kultuuriline pärand, talud ja linnad leiaksid Euroopas tutvustamist ja Euroopa kodanike poolt avastamist. Turismist peab saama üks oluline Eesti ja eriti maaelu arengu eestvedaja.

NELJANDAKS

Rohkem töökohti!

Reformierakond seisab selle eest, et Euroopa Liiduga liitumine tooks Eestisse rohkem töökohti ja vähendaks tööpuudust. Me seisame Eesti soodsa maksukliima ja Euroopa tööturupoliitika paindlikumaks muutmise eest – just need kaks annavad ettevõtjale kindlustunde ja ärgitavad uusi inimesi tööle palkama.

Kiired teed, üks ja ühendatud Eesti!

Reformierakond seisab selle eest, et Eesti saaks investeeringud olulise infrastruktuuri rajamiseks. Euroopa Liit võib suve kiiremini kohale tuua, kui struktuurfondide kaudu rahastada Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Narva kiirtee rajamist. Jaanid tulevad juba järgmiste Euroopa Parlamendi valimiste ajal mugavamalt tänu Euroopa Liidu toel valmivale püsiühendusele Saaremaale.

Vähem bürokraatiat!

Reformierakond seisab selle eest, et Euroopa asjade ajamine oleks lihtne, odav ja tavakodanikule mugav. Seisame Eesti e-riigi kogemuste rakendamine eest Euroopas, mis vähendab mõttetut paberibürokraatiat ja kiirendab asjaajamist. Meie siht on kodanikusõbralik Euroopa. Vähem bürokraatiat ja rohkem avatust!

Euroopa põllumajanduspoliitika Eesti põllumeestele soodsamaks!
Reformierakond seisab selle eest, et Euroopa Liit viiks läbi põhjaliku põllumajanduspoliitika reformi, mis teeks lõpu tänasele ebaausale konkurentsile Eesti põllumehe suhtes. Eesti põllumeestel on kõik eeldused vaba ja ausa konkurentsi korral Euroopas läbi lüüa ning tõsta seeläbi Eesti maainimeste sissetulekuid ja heaolu. Euroopa ühtne põllumajanduspoliitika tuleb asendada turule orienteeritud maaelu- ja keskkonnapoliitikaga, mis kindlustab ohutu ja tervisliku toidu, jõukuse ning kõrged keskkonnastandardid kõigile maaelanikele. Toetades Euroopa põllumajanduspoliitika radikaalset reformi muudame Eesti maapiirkonnad puhtaks ja ilusaks euroopalikuks maakeskkonnaks!

VIIENDAKS

Riikide liit, mitte liitriik!

Reformierakond seisab Euroopa Liidu kui riikide liidu eest. Me ei toeta Euroopa Liidu kujundamist liitriigiks.

Turvaline ja kurjategijatele suletud Euroopa

Reformierakond seisab turvalise Eesti ja Euroopa eest. Organiseeritud kuritegevus ei tunne piire, ka mitte Euroopa omi. Me seisame selle eest, et Euroopa seisaks kuritegevuse vastu ühiselt ja ühendatult. Seisame tugeva kontrolli eest Eesti ja EL piiridel. Toetame tegusat uute naabrite poliitikat, mis aitaks kaasa meie lähinaabruses soodsate tingimuste kujunemisele, mis kärbiks seeläbi kuritegevuse juuri ning suurendaks Eesti inimeste julgeolekut.

Tihe koostöö NATOga

Reformierakond seisab selle eest, et Euroopa kaitseidentiteet areneks tihedas koostöös NATO-ga ning täiendaks, mitte ei asendaks NATOt.

Vaba Euroopa eest!

Reformierakond seisab selle eest, et Euroopa aitaks kaasa demokraatia ja vaba meedia kujunemisele Ukrainas, Valgevenes, Moldovas ja Venemaal. Eesti on hea eeskuju euroopalikuks riigiks saamisest. Meie kogemused on vajalikud uue ja demokraatliku Euroopa loomisel. Eesti panus naabrite arengusse on oluline, sest demokraatlikud naabrid on Eesti enda täiendav julgeolekutagatis.

Õiglane kohtlemine – ei mingeid erandeid Venemaale ega teistele!

Reformierakond seisab selle eest, et Venemaale ei tehtaks Euroopaga suhtluses mingeid põhjendamatuid erandeid. Seisame Eesti huve kahjustavate erisuhete vastu Venemaaga. Toetame Venemaa õiglase kohtlemise põhimõtet – mingite õiguste andmisel suhetes Euroopa Liiduga ei tohi teha mingeid järeleandmisi euroopalike standardite järgimise osas. Seisame õiglase ja võrdse kohtlemise põhimõtte range järgimise eest ka uute liikmete vastuvõtmisel Euroopa Liitu tulevikus. Uued liikmed peavad olema võimelised täitma samu nõudeid, mida pidi liitumiseks täitma Eesti.

JA LÕPUKS

Euromündile suitsupääsuke!

Reformierakond on uhke Eesti krooni edu ja ilu üle, kuid ei pea õigeks venitamist euro kasutuselevõtuga, sest euro kasutuselevõtt on kasulik Eesti inimestele ja majandusele. Peame oluliseks, et Eesti krooni ilu ja uhkus elaks edasi ka euros, seepärast pakume, et Eesti krooni ehtiv suitsupääsuke kaunistaks ka euromünti.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt