Reformierakonna energeetika- ja keskkonnaprogramm pakub lahendusi energiahindade alla toomiseks ja samme rohereformi läbiviimiseks

Uudis
|
27.12.2022

Reformierakonna juhatus kiitis heaks erakonna valimisprogrammi põhimõtted energeetika- ja keskkonnapoliitikas, mille hulka kuuluvad uute taastuvenergeetika ja puhaste tootmisvõimsuste arendamine ning Kliimaseaduse koostamine ja rohereformi läbiviimine.

„Meie eesmärk on luua keskkond, kus Eesti inimestele ja ettevõtjatele on tagatud energia varustuskindlus ja soodne hind. Selleks tuleb kiiremas tempos luua uusi võimsusi, mis tagavad kindla, soodsa ja jääkideta puhta tootmise,“ ütles Reformierakonna valimisprogrammi töörühma juht Mart Võrklaev.

Erakonna energeetikaprogrammi koostamist vedanud Timo Suslov märkis, et meretuuleparkide kiire arendamine võimaldab pakkuda soodsama hinnaga elektrit. „Eesti rannikumere tuuleenergia tootmise potentsiaal on 7 GW, mis võimaldab toota 4 korda rohkem elektrit kui on Eesti tänane tarbimine. Ühtlasi tähendab meretuuleparkide arendamine võimalust uue ekspordivõimekusega tööstuse rajamiseks,“ sõnas Suslov.

Reformierakond plaanib seada taastuvenergeetika projektid ülekaaluka avaliku huvi objektiks. „Seda selleks, et Eestile oluliste projektide menetlused saaks asukohavalikust kuni ehitusega alustamiseks vajalike lubade hankimiseni tehtud maksimaalselt kahe aasta jooksul. Samuti tuleb koostada riiklikult tähtsate energiaprojektide nimekiri ja moodustada nende kiirendatud korras elluviimiseks nn roheline koridor,“ lausus Suslov.

Lisaks peab Reformierakond oluliseks arendada vesiniku kasutuselevõttu energeetikas ning toetab tuumaenergeetika kasutuselevõttu, kui tuumaenergeetika lõppraport annab sellele positiivse hinnangu.

Keskkonnapoliitikas lubab Reformierakond viia läbi rohereformi, mis eeldab süsinikuheite vähendamist igas eluvallas. „Rohereformi toimumiseks kujundame keskkonna- ja kliimapoliitikale tervikliku õigusliku raamistiku, kaasame protsessidesse kogukondi, suurendame ambitsioone, kasutame kaasaegseid tehnoloogiaid ning tõstame eesmärkideni jõudmise kiirust,“ selgitas keskkonnaprogrammi koostamist juhtinud Mart Võrklaev.

Ta tõi välja, et kliimaeesmärkide täitmiseks vajaliku õigusliku raamistiku loomiseks tuleb koostada kliimaseadus, mis reguleerib ka riigi tegevusi valdkondade üleselt ning jaotab rohereformiga seotud kohustusi, eesmärke ja õigusi kõikidele sektoritele.

Rohereformi paremaks läbiviimiseks plaanib Reformierakond luua riigihalduse ministri asemele rohereformi ministri. „Rohereformi ministri ülesanne on koordineerida, et iga ministeerium ning nende haldusalas toimetavad asutused järgiksid kliimakriisi ajastul riiklikke strateegiaid (Eesti 2035, Fit for 55 jt) ja arvudes mõõdetavaid eesmärke,“ märkis Võrklaev.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt