Reformierakonna eesmärk on TUGEV VÕRU

Kategoriseerimata
|
30.07.2017

Reformierakonna Võru linna sõnum sügisestel omavalitsuste valimistel on TUGEV VÕRU, kus toetatakse ja väärtustatakse inimeste ettevõtlikkust, kus elavad nutikad, liikuvad ja õnnelikud lapsed ning mille elukeskkond ja valitsemine on avatud ja inimesekeskne.
Tugevas Võrus elavad ettevõtlikud inimesed, sest kohalik omavalitsus toetab ja väärtustab ettevõtlikkust.

Tugevas Võrus elavad õnnelikud koolilapsed, kes õpivad lapsesõbralikus keskkonnas ning saavad arendada oma andeid nii koolis kui väljaspool kooli. Tugev Võru arendab mitmekesist koolivõrku, kus iga laps leiab endale sobiva õpikeskkonna. Tugevas Võrus toetab kohalik omavalitsus koolikeskkonna lapsesõbralikumaks muutmist. Hästi õppivad ja õnnelikud lapsed saavad koolipäevas piisavalt liikuda, õppida kaasaegses õpikeskkonnas, kus saab kasutada uudset õpikäsitlust. Lisaks võiks üks Võru põhikool pakkuda Saksamaal tuntud kogupäevakooli teenust, kus õppetöö on ühendatud liikumise ning huviringidega.

Tugevas Võrus teevad erinevad haridusasutised omavahel koostööd, et säästa lapse aega, arendada igaühe andekust ning pakkuda võimalikult laia huviharidust. Eesmärgi saavutamiseks on oluline lasteaedade ja põhikoolide koostöö, põhikoolide omavaheline koostöö ja koostöö huvikoolide, kutsekooli ning gümnaasiumiga. Oluline on ka gümnaasiumi ja kutsekooli koostöö.

Tugevas Võrus on Eesti parim elukeskkond, kus liikluses on kõige tähtsam jalakäia, siis jalgrattur ning alles siis autod. Tugevas Võrus teeb kohalik omavalitsus teadlikult tööd, et koolilapsed saaksid turvaliselt kas jalgsi, jalgrattaga või hästi toimiva ühistranspordiga kooli. Tugeva Võru linnasüda on elav paik, kus toimuvad erinevad üritused ja kus on erinevaid vaba aja veetmise võimalusi. Tugev Võru avab Tamula kalda jalakäijatele ning kergliiklusvahendite kasutajatele. Tugevas Võrus pööratakse suurt tähelepanu linna heakorrale. Korrastatakse tänavad ja kõnniteed, ühendatakse linn ühtse jalgrattateede võrgustikuga, hooldatakse pargid ning korrastatakse linnale kuuluvad hooned.

Tugev Võru ei jooksuta inimesi sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi vahel. Reformierakonna visiooni järgi peaks kujunema Võru perearstikeskusest perekeskus, kus on lisaks perearsti erinevatele teenustele kättesaadavad ka sotsiaalteenused. Tugev Võru hoolitseb oma laste vaimse tervise eest tagades koolides piisavalt tugiteenuseid luues koolide- ja lasteaedade ülese hariduslike tugiteenuste keskuse.

Tugev Võru ei karda avatud valitsemist. Vastupidi, tugev saab olla vaid avatult valitsedes. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Avatud valitsemisel on poliitikakujundamise protsessid kodanikke kaasavad, selleks tuleb parandada kaasamiseks tarviliku info kättesaadavust ja osalemisvõimalusi. Linna eelarve ja finantspoliitika läbipaistvamaks muutmisel hakkab tugev Võru kasutama kaasavat eelarvet, kus 1% eelarve mahust on kodanike määrata. Lisaks arendab linn oma eelarve arusaadavust ja läbipaistvust, et iga kodanik saaks jälgida linna avaliku raha kasutamist. Avatud valitsemise juurde käivad ka avalikud teenused, mis lähtuvad kodanikust. See eeldab teenuste pakkujate vahelist tihedamat koostööd, mille keskmes ei ole mitte teenusedisain, vaid abivajav inimene.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt