Reformierakonna blogi: Jaanus Ratas: Nõva kool kui Lääne-Nigula valla sõjatanner

Arvamus
|
29.06.2018

Jaanus Ratas, Lääne-Nigula vallavolikogu liige, Reformierakond

Lääne-Nigula vallavolikogu ja selle hariduskomisjoni liikmena on kurb tõdeda, et Nõva kool on muutunud sõjatandriks. Majanduslikust aspektist vaadates mõistan, et pisikese kooli ülalpidamine on kallis, kuid mõeldes kooli rollile laiemalt kohalikus kogukonnas, ei tohiks me kinni jääda tabelitesse.

Valla võimukoalitsiooni soov on sulgeda Nõva õpilaskodu ning järgneva sammuna ka Nõva põhikooli kolmas kooliaste. Suurim viga on tehtud nimelt selles, et on unustatud see teema läbi arutada Nõva kogukonnaga. Kusjuures koalitsioonipartner, valimisliit Ühinenud Kogukonnad, on oma valimisplatvormis selgelt lubanud, et juhtimist ei koondata ühte keskusse, vaid kõik kohalikud asjad otsustatakse kohapeal: osavallas, kogukonnas või teeninduskeskuses.

Ilusatest sõnadest hoolimata on kooli küsimuses rakendatud täielikku teerullitaktikat, volikogusse pole selle teema sisulised arutelud kordagi jõudnud. Niisugused töömeetodid ei ole aktsepteeritavad.

Kindlasti ei saa tekkinud olukorra eest vastutavaks pidada ainult üht koalitsioonipartnerit. Ka sotsiaaldemokraatidel olid kohalikel valimistel kõlavad haridust puudutavad teesid. Sotside Lääne-Nigula valla valimisprogrammist selgub, et Nõva kooli lubati põhikoolina hoida niikaua, kuni õpilaste arv seda vähegi võimaldab, ning samal ajal otsitakse aktiivselt võimalusi õpilaste arvu hoidmiseks ja tõstmiseks.

Nõva õpilaskodu on toonud kooli õpilasi ka väljastpoolt valda. Ma ei mõista, kuidas Nõva õpilaskodu sulgemine aitab hoida ning tõsta õpilaste arvu. Süstides süsteemselt ja avalikult ebakindlust kooli tuleviku osas, kahjustab vallavalitsus kooli mainet, mis vähendab õpilaste arvu veelgi.

Nõva kogukond on asunud kaitsma oma identiteeti ja põhiseadusest tulenevaid õigusi, pöördudes ühe Nõva kooli õpilase ja tema vanema eestvedamisel kohtusse, kus esmase õiguskaitse korras keelati õpilaskodu sulgemine. Selle asemel, et astuda dialoogi kohaliku kogukonnaga ja otsida kompromissi, on Lääne-Nigula vallavalitsus avalikult teatanud soovist rakendatud õiguskaitse edasi kaevata. Vallavõimu eesmärk peaks olema parimal moel enda inimeste teenimine, mitte aga kogukonnaelu õõnestamine ning vallale maksumaksja arvel kõrgete õigusabikulude tekitamine.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus on Lääne Elu veergudel selgelt väljendanud, et kui õpilaskodu isegi lahti jääb, siis sinna ei pea õpilasi võtma ning õpilaskodu võibki tühjana alles jääda. Õpilaskodu kohtade taotlemise on volikogu delegeerinud täitevvõimule, mis annab head võimalused vallavalitsusele käituda oma äranägemise järgi, toomata seda teemat volikogu ette. Sellest tulenevalt olen teinud volikogu istungil ka ettepaneku, et need pädevused tuleb viivitamatult vallavalitsuselt ära võtta, kuna juba napi kaheksa kuu jooksul on praegune täitevvõim viinud Nõva kogukonna lõhestumiseni ning tekitanud ja tekitamas vallale suuri õigusabikulusid ja mainekahju.

Koolivõrgu lammutamise jätkuks esitles vallavanem nii hariduskomisjonis kui ka volikogus ideed rakendada kolmandas kooliastmes õpilaste arvule kvoot. See tähendaks seda, et kui põhikooli kolmandas astmes langeb õpilaste arv alla 17, siis tuleks see sulgeda. Selle kvoodi alusel kuuluks kolmas kooliaste sulgemisele kohe Nõva koolis, ohtu satuksid Martna ja Risti koolid ning pikemas perspektiivis ka Palivere põhikooli kolmas kooliaste.

Olles ise õppinud esimesed neli kooliaastat endises Liivi algkoolis, kus me olime klassis vaid neljakesi, oskan ma hinnata kodulähedase kooli tähtsust. Kuigi minu järgmine õppeasutus asus vaid 9 km kaugusel kodust ja korraldatud olid õpilaste vedu, kulutasin kooli vahetuse järel iga nädal hinnanguliselt kümme tundi transpordile ning ooteaegadele pärast tunde. Sellest lähtuvalt julgen väita, et kooli elujõudu tuleb hinnata lähtuvalt potentsiaalsete õpilaste olemasolust ja soovist, mitte niivõrd tabelarvutustest.

Mul on ettepanek Lääne-Nigula vallavõimule: tõmmata hariduselu lammutamisele piir ning kuulata otsuste langetamisel ka kohaliku kogukonna arvamust, just nagu seda lubati valimistel vähem kui aasta tagasi.

Jaanus Ratas: Nõva kool kui Lääne-Nigula valla sõjatanner was originally published in Arvamuslood on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt