Reformierakond soovib, et vähemalt pooltel tööealistel oleks kõrgharidus

Uudis
|
08.06.2006

Reformierakond avalikustas täna oma programmilised seisukohad haridus ja teaduspoliitikas. Seisukohad saavad aluseks erakonna valimisplatvormi koostamisel 2007.aasta Riigikogu valimisteks.

Reformierakond peab oluliseks tagada alghariduse saamine võimalikult elukoha lähedal. Et olukorras, kus õpilaste arv järjest väheneb vältida koolide massilist sulgemist, soovitab erakond algklassides rakendada pearaha osana nn baasraha, mida teatud õpilaste arvust alates makstakse ka iga täitmata õpilaskoha eest. Reformierakond peab tähtsaks sedagi, et kõigi üldhariduskoolide klassiruumid muudetaks soojaks ja valgeks.Haridusele ja teadusele kulutatavat osa rahvuslikust koguproduktist suurendatakse Reformierakonna valimisedu korral oluliselt. Eesmärgiks seatakse uurimistegevusele ja innovatsioonile tehtavate kulutuste jõudmine 3%-ni sisemajanduse kogutoodangustReformierakonna hinnangul tuleb riigil igati soosida kõrghariduse omandamist. Ühiskond peab seadma endale eesmärgiks, et üle poole tema tööealisest elanikkonnast oleks omandanud kõrghariduse. Et igaühel oleks võimalus õppida kõrgkoolis, tuleb riigi poolt tagatud õppelaenude summat suurendada kuni 60 000 kroonini aastas. Õppelaenu peab võimaldama ka kutsehariduse omandamiseks. Igasugust õppetoetust saab maksta aga vaid lähtuvalt õppeedukusest. Kuna oskustöölisi napib ja samas takistab paljudel elukutse omandamist poolelijäänud kool, tuleb kutsehariduse omandamise võimalusi muuta paindlikumaks ja võimaldada kutseõpet ka neile, kel põhikool lõpetamata. Samuti peaks erasektor kutsehariduse ajakohastamisel senisest enam kaasa lööma.Lisaks haridusele, soovitab Reformierakond rohkem tähelepanu pöörata ka huviharidusele, et iga laps saaks enne elluastumist võimaluse oma eeldused ja huvid välja arendada. Huvihariduse kättesaadavaks muutmiseks tahab Reformierakond kehtestada ringiraha – 2000 kroonise iga-aastase rahasumma igale 7-18 aastasele lapsele, mida saab kasutada üksnes spordi- või huvialaringis osalemise eest tasumiseks.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt