Reformierakond: kooliturvalisuse tagamiseks tuleb laiendada õpetajate õiguseid

Uudis
|
Jürgen Ligi
|
14.09.2017

Endine haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi andis Reformierakonna fraktsiooni nimel Riigikogus menetlusse seaduseelnõu, millega soovitakse fikseerida õpetaja õigused kooliturvalisuse tagamisel.

Jürgen Ligi sõnul vajab täitmist õiguslik vaakum, kus õpetajal ei ole kindlust, millised on tema võimalused ohtlikke olukordi vältida ja ennetada ning tagada turvaline ja õppimist soodustav koolikeskkond.

„Mõistagi on seadust vaja õpilaste huvides, kelle pärast ju kool üldse olemas on ning just õpilane on peamine kannataja, kui kool on ohtlik ja õppimine häiritud. Sellel muudatusel on ka otsene mõju õpetajaameti positsioonile ja populaarsusele ühiskonnas, kuna õiguslik ebakindlus on sellele kõvasti kahjuks tulnud,” märkis Ligi.

“Samuti ei saa kooli mainele tulla kasuks, kui keeldude jõustamiseks on ainus võimalus kutsuda sinna politsei,“ selgitas Ligi muudatuse vajalikkust.

„Muudatuste sõnastuse põhitöö on tehtud Haridusministeeriumis ja kooskõlastustel huvigruppidega. Eeskujuks on võetud teiste Euroopa riikide (Rootsi, Soome, Saksamaa ja Suurbritannia) regulatsioonid ja praktika, mis peaks ühtlasi ennetama kartusi, et jutt on mingitest jõulistest ja massilistest aktsioonidest,“ selgitas Reformierakonna fraktsiooni saadik ettepaneku tagamaid.

Jürgen Ligi toob välja, et analüüsid on Eesti kooli tugevusena eelkõige välja toonud õpetajate professionaalsust ja otsustusõigust, millest tulenevalt pole ühtki põhjendust, miks peaks tema valikuvõimaluse välistama kriisiolukordades.

Reformierakond leiab, et oluline on lapsi ohustavate olukordade ja sündmuste võimalikult varajane märkamine ja neile reageerimine, ning laste heaolu ja arengut soodustavate kaitsetegurite suurendamine. Lapse õigus turvalisusele on sätestatud ka ÜRO lapse õiguste konventsioonis, aga seda ei saa tagada õpetaja tegevusvabaduse ülemäärase piiramisega.

Turvalisuse tagamiseks, ohuolukordade ennetamiseks ning vajadusel sekkumiseks, näevad Reformierakonna muudatused ette võimaluse koolil rakendada täiendavalt kahte mõjutusmeedet.

„Esiteks võiks koolidel olla luba võtta hoiule esemed ja ained, mis on koolis keelatud, ohtlikud või kohandatud vara rikkumiseks või hävitamiseks. Samuti peaks koolidel jääma rangelt piiritletud ja maksimaalselt delikaatne võimalus teha turvakontrolli ning õpilase esemete läbivaatust,“ andis Ligi ülevaate erakonna ettepanekutest.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt