Reformierakond: eriliste teenete eest antav kodakondsus ei tohi säilida, kui isik ei austa Eesti riigi ja ühiskonna toimimise põhiväärtusi

Kategoriseerimata
|
08.10.2018

Reformierakonna fraktsioon andis Riigikogus uuesti menetlusse teatud riikide kodanikele topeltkodakondsust lubava eelnõu, mida on täiendatud sätetega, mis võimaldavad eriliste teenete eest antud kodakondsust ära võtta.

25. septembril lükkas Riigikogu Keskerakonna, Isamaa, Sotsiaaldemokraatide ja EKRE häältega tagasi Reformierakonna eelnõu, millega sooviti vabastada sünnijärgsed Eesti kodanikud survest loobuda Eesti kodakondsusest, kui neil on omandatud kas Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riigi, USA, Kanada,  Austraalia, Uus-Meremaa või Šveitsi kodakondsus.

 „Oleme eelnõusse lisanud nüüd ka võimaluse võtta isikult ära eriliste teenete eest saadud Eesti kodakondsus, kui ilmnevad asjaolud, mille olemasolu teadmine oleks välistanud eriliste teenete eest kodakondsuse andmise. Näiteks võib kodakondsuse ära võtta isikult, kui on jõustunud kohtuotsus, millega ta on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises. Samuti võetakse kodakondsus ära isikult, kes on saanud Eesti kodakondsuse eriliste teenete eest, kuid seejärel käitunud nii vääritult, et ta ilmselgelt ei austa Eesti riigi ja ühiskonna toimimise põhiväärtusi,“ selgitas Randpere eelnõu muudatust. 

„Eelnõuga sätestatakse kodakondsuse äravõtmise uued alused. Uute kodakondsuse äravõtmise alustena tuuakse seadusesse riigireetmise ja terrorikuriteo sooritamise eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumine. Antud muudatuse järgi on ühiskonnas olnud vajadus ja ka valitsus on lubanud selles osas midagi ette võtta. Kuna valitsuse poolt pole konkreetseid samme astutud, tegime oma eelnõus vastava muudatusettepaneku ise,“ lisas Randpere.

„Eelnõu eesmärk on hoida eestlasi ja eestlust ning see lähtub Eesti Vabariigi Põhiseaduse mõttest ja sisust. Nimelt ütleb põhiseadus, et sünnijärgne kodakondsus on alati olemas ja äravõtmatu. Kodakondsusseaduse sõnastus aga on tekitanud piirangu, kus seadust täita tahtev hoolikas ametnik peaks nõudma inimeselt loobumist Eesti kodanikuks olemast, kui ta tahab olla näiteks ka USA kodakondne, kuna elab seal. See aga on suur viga. Meie eesmärk on hoida eestlust ja tagada, et eestlased hoiaks sidet oma kodumaaga sõltumata nende hetke elamiskohast. Ükski õigusakt või ametniku tegevus ei tohi võimaldada sünnijärgse eesti kodakondsuse kaotust. Jutt käib vaid sünnijärgsetest kodanikest ehk neist, kes on saanud Eesti kodanikuks sünniga. Riigi ülesanne on hoida eestlasi Eestiga seotult, mitte tõrjuda eemale,“ täpsustas Valdo Randpere.

„On ebamoraalne ja põhiseaduse vastane panna sünnijärgsed Eesti kodanikud tegema sundvalikut Eesti ja Rootsi, Eesti ja USA, Eesti ja Austraalia, Uus-Meremaa või Šveitsi kodakondsuse vahel. Meie eelnõu lahendaks reaalse probleemi ja vastuolu põhiseaduse ning kodakondsusseaduse vahel ning on kavandatud jõustuma 2019. aasta 1. juulist,“ lisas Randpere.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt