Reformierakond avalikustas pere- ja rahvastikupoliitika põhiteesid 2007. aasta Riigikogu valimisteks

Uudis
|
26.04.2006

Reformierakonna programmitoimkond kinnitas täna esialgsed pere- ja rahvastikupoliitika teesid 2007. aasta Riigikogu valimiste platvormi tarbeks, mis kannavad pealkirja: „Saagu meid palju ja elagem kaua!”.

Rahvastikuministri ja presidendikandidaadi Paul-Eerik Rummo sõnul on Reformierakonna poliitika eesmärgiks ei rohkem ega vähem kui Eesti rahvastiku positiivse iibe saavutamine.

„Selleks on vaja jätkuvalt ergutada sündimuse kasvu, aga samas hoolitseda ka vägivaldsete surmade vältimise, keskmise eluea pikenemise ning perede elukvaliteedi tõstmise eest,” ütles Rummo.

Sündimuse kasvu ergutamiseks soovib Reformierakond pikendada vanemahüvitise maksmise perioodi veel nelja kuu võrra ehk lapse 1,5 aastaseks saamiseni ning kümnekordistada kunstliku viljastamise kulude kompenseerimiseks mõeldud eelarvevahendeid. Selleks, et suurendada isade võimalusi hoolitseda laste eest tahab Reformierakond kaotada vanemahüvitise seadusest piirangu, mis seni lubab lapse esimese kuue elukuu jooksul kasutada vanemahüvitist vaid emadel.

Uue sammuna soovib Reformierakond ergutada kolmandate ja neljandate laste sündi peredesse. Selleks kavandab Reformierakond vanemahüvitise seadust muuta nii, et alates kolmandast lapsest makstakse vanemale 1,5-kordset vanemahüvitist ja alates neljandast lapsest 2-kordset vanemahüvitist. Lasterikka pere toetust soovib Reformierakond aga hakata maksma juba alates viiendast lapsest (praegu alates seitsmendast).

Üksikvanemate toetamiseks kavatseb Reformierakond suurendada võimalusi rakendada riiklikku sundi isikute suhtes, kes hoiavad kõrvale elatise maksmisest. Aastaks 2011 tahab Reformierakond renoveerida kõik Eesti lastekodud, kavas on tõsta ka hooldusperedele makstava toetuse määra praeguselt 900lt kroonilt 3000 kroonile kuus.

Täiesti uue sammuna soovib Reformierakond kehtestada riikliku ringiraha. Iga 7-18 aastase lapse kohta hakkab riik Reformierakonna plaani kohaselt maksma kohaliku omavalitsuse eelarvesse aastas 2000-kroonist pearaha, mida omavalitsus saab kasutada üksnes lapse spordi- või huvialaringis osalemise eest tasumiseks.

„Ringiraha eesmärk on hoida lapsed tänavatelt eemal, andes igale lapsele võimalus tasuta osaleda vähemalt ühes spordi- või huvialaringis,” ütles Rummo.

Oma teesides soovib Reformierakond kahekordistada ka summasid HIV-, narkomaania-, alkoholismi-, suitsetamise-, liiklushuligaansuse, ebatervisliku toitumise ning väheliikuva eluviisi vastaseks teavitustööks ning karmistada järelvalvet tööohutusreeglitest kinnipidamise üle.
Reformierakonna 2007. aasta Riigikogu valimiste pere- ja rahvastikupoliitika põhiteesid:

SAAGU MEID PALJU JA ELAGEM KAUA!

Reformierakonna peaeesmärk on saavutada Eesti rahvastiku positiivne iive sündimuse kasvu, keskmise eluea pikenemise, vägivaldsete surmade vältimise ja elukvaliteedi tõstmise teel.

Selleks kavandab Reformierakond ja viib ellu 2007-2011 järgmised fiskaal-, majandus- ja õigus- ja hariduspoliitilised sammud:

1)    et võimaldada vanemail olla kauem oma väikelapse juures, pikendatakse vanemahüvitise maksmise perioodi lapse 1,5 aastaseks saamiseni (ehk tänasega võrreldes nelja kuu võrra);

2)    et ergutada kolmandate ja neljandate laste muretsemist perre, muudetakse vanemahüvitise seadust selliselt, et alates kolmandast lapsest makstakse vanemale 1,5-kordset vanemahüvitist ning alates neljandast lapsest kahekordse suurusega vanemahüvitist;

3)    et tugevdada perekondi ja suurendada isade võimalusi hoolitseda laste eest kaotatakse vanemahüvitise seadusest piirang, mis lubab lapse esimese kuue elukuu jooksul kasutada vanemahüvitist vaid emadel;

4)    riik kümnekordistab kunstliku viljastamise kulude kompenseerimiseks eelarves ettenähtud vahendeid;

5)    riik tuleb üksikvanemale toeks: suurendatakse võimalusi rakendada riiklikku sundi isikute suhtes, kes hoiavad kõrvale elatise maksmisest;

6)    et suurendada vanemate valikuid oma laste arendamisel ja töö- ja pereelu ühitamisel, arendatakse edasi paindlikke lastehoiuvõimalusi;

7)    et võimaldada ka vanemliku hooleta jäänud lastele kasvada perekonnas, tõstetakse hooldusperedele  makstava toetuse määr  praeguselt 900lt kroonilt 3000 kroonile kuus ehk samaväärseks reaalsete kuludega lastekodus;

8)    lasterikka pere toetust hakatakse maksma alates viiendast lapsest (praegu alates seitsmendast);

9)    tehakse korda kõik lastekodud: lastekoduhooned peavad olema 2011. aastaks renoveeritud ning lastel ja töötajatel normaalsed tingimused;

10)    kehtestatakse riiklik ringiraha: 2000 kroonine iga-aastane pearaha igale 7-18 aastasele lapsele, mida saab kasutada üksnes spordi- või huvialaringis osalemise eest tasumiseks. Ringiraha administreerimine hakkab toimuma omavalitsuste kaudu. Eesmärk on hoida lapsed pahedest eemal ja anda igale lapsele võimalus tasuta osaleda vähemalt ühes spordi- või huvialaringis;

11)    et tõsta Eesti inimeste keskmist aktiivset eluiga ja elukvaliteeti, muudab riik HIV-, narkomaania-, alkoholismi-, suitsetamise-, liiklushuligaansuse, ebatervisliku toitumise ning väheliikuva eluviisi vastase teavitustöö oma prioriteediks ning kahekordistab selleks ettenähtud vahendeid riigieelarves. Selleks, et vähendada tööõnnetustega seotud hukkumisi ja raskeid vigastusi tugevdatakse riiklikku järelevalvet tööohutusreeglitest kinnipidamise üle.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt