Reformierakond avalikustas maaelu- ja regionaalpoliitika programmi

Uudis
|
14.01.2011

Reformierakonna maaelu-, põllumajandus- ja regionaalpoliitika eesmärk on maapiirkondade kõrge elukvaliteet ning hästi tasustatud töökohtade juurdekasv maal.

„Eesti põllumehele peavad olema tagatud kõigi teiste Euroopa Liidu tootjatega võrdsed konkurentsitingimused. Seisame selle eest, et võrdsed tingimused rakenduksid alates järgmisest EL eelarveperioodist (2014),” ütles Riigikogu maaelu komisjoni liige Rein Aidma.

„Pooldame põllumajanduspoliitika (ÜPP) lahtisidumist mineviku tootmismahtudest ning otsetoetuste maksmist järjest rohkem avaliku huvi alusel. ÜPP toetused muutuksid tulevikus üha rohkem maaelu kui terviku ehk maaelu arengukava alusel eraldatavateks toetusteks,” märkis Aidma.

„Toetame uute innovaatiliste ettevõtlusvaldkondade levikut maal lisaks põllumajandusele, väike- ja pereettevõtluse arengut. Senisest enam võimalusi näeme metsamajanduse ja vesiviljelusega seotud valdkondades. Õigus- ja rahanduskeskkonnast tulenevad reeglid ei tohi kohelda ebavõrdselt mahetootjaid,” tõi Aidma välja.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Peep Aru sõnul väärib soodustuse eelist põllumajandustootjate koostöö nii tootmise kui turustamise valdkonnas, et Eesti põllumehe eksporttoodangu eest saaks välisturgudel õiglast hinda.

„Toetame jätkuvalt külaliikumise arendamist ning külavanemate institutsiooni tugevdamist, omavalitsuste, kodukandi-, külaliikumise ja kohaliku omaalgatuse (Leader) programmi osaliste, mittetulundusühingute, koguduste ja ettevõtjate koostööd,” lisas Aru.

„Reformierakonna prioriteediks on eeskujuliku taristu arendamine maal. Ehitame uue põlvkonna ülikiire lairibaühenduse kõikide Eesti maapiirkondadeni, tagame elektrienergia varustuskindluse ja jätkame riigi kruusateedele tolmuvaba katte ehitamist. Kõik ühisveevärki tarbivad Eesti elanikud saavad puhta joogivee hiljemalt aastaks 2013. Siseturismi elavdamiseks ja uute töökohtade loomiseks maale investeerime EL vahendeid väikesadamate arendamiseks sihiga, et igal saarel oleks oma sadam,” loetles Aru.

Reformierakonna programm näeb ette siseministeeriumi regionaalvaldkonna struktuuride ja põllumajandusministeeriumi ühendamist üheks maaeluministeeriumiks, eesmärgiga maaelu- ja regionaalpoliitikat paremini juhtida.

Reformierakond on avalikustanud haridus-, energeetika-, transpordi-, pere- ja rahvastiku-, majandus- ja rahandus-, tööturu-, sotsiaal- ja tervishoiu-, välis- ja riigikaitse-, IT-, rahvusvähemuste- , riikluse-, keele-, sisejulgeoleku- ja turvalisus-, keskkonna-, kultuuri-, spordi-, maaelu- ja regionaalpoliitika programmid avalikuks aruteluks. Lõplikult kinnitab Reformierakond oma valimisnimekirja ja -programmi 15. jaanuaril 2011 Tallinnas Estonia kontserdisaalis toimuval Üldkogul.

Reformierakonna programmipeatükkidega saab lähemalt tutvuda siin: www.reform.ee/programm.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt