Reformierakond avalikustas keskkonnapoliitika programmi

Uudis
|
09.01.2011

Reformierakonna keskkonnapoliitika eesmärk on vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele rahva püsimist toetava puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilimine põlvest põlve.

„Puhas õhk ja joogivesi, kaasaegne kanalisatsioon ning prügivaba ümbrus on elukvaliteedi näitajad, mille Eesti riik peab tagama igale oma elanikule. Prügivaba keskkonna tagamiseks kõigile on väga oluline kodanike enda panus hoida Eestimaa puhtana,” ütles Reformierakonna juhatuse liige, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

„Kõik ühisveevärki tarbivad Eesti elanikud saavad puhta joogivee hiljemalt aastaks 2013, samuti jätkame reoveepuhastite uuendamist. Seame eesmärgiks puhtad metsaalused, üldise jäätmetekke vähendamise ning jäätmete taaskasutamise suurendamise, muuhulgas energiakasutuseks,” lausus Tamkivi.

„Müra ja saaste vähendamiseks linnades kindlustame rohelise taristu säilimise,” lisas Tamkivi.

Keskkonnaministri sõnul peab Reformierakond tähtsaks loodusliku mitmekesisuse säilitamist. „Kaitsealade puhul peame tähtsaks kaitsekavade tegelikku rakendamist, tagame Nabala karstiala ja Tuhala Nõiakaevu säilimise.”

„Samuti toetame eraomanikke, kes oma maal loodust kaitsevad ja traditsiooniliste majandamisviisidega pärandmaastike ja -koosluste säilimisele kaasa aitavad. Tagame traditsiooniliste kalajõgede elujõulisuse ja hea seisundi,” tõi Tamkivi välja.

Reformierakonna juhatuse liige, riigikogulane Tõnis Kõiv toonitas, et Eesti maavaravarude kasutuselevõtu korraldamisel ja ettevalmistamisel peab riigil olema juhtiv roll.

„Ressursi- ja keskkonnakasutuse tasude määrad peavad olema pikaajaliselt ette teada. Lisaks põlevkivivarudele ja ehitusmaavaradele peab riik pöörama tähelepanu ka seni kasutuseta maavarade uurimisele ning toetama uute tehnoloogiate kasutuselevõttu. Uute kaevanduste avamine toimub kokkuleppel kohaliku kogukonnaga,” sõnas Kõiv.

„Pöörame suuremat tähelepanu transpordist, tootmistegevusest ja kaaskodanike avaliku korra rikkumisest lähtuva mürareostuse vastu võitlemisele.”

„Eesti metsad on meie peamine taastuv loodusvara, mida tuleb majandada kestlikult ja tõhusalt, et säiliks nende elujõulisus ja mitmekesisus. Loome tingimused kestlikuks, kasumlikuks ja isemajandavaks erametsanduseks. Selleks viime läbi tulumaksumuudatuse, mille kohaselt saab metsa müügi korral maksustatavast tulust maha arvata kolme müügijärgse aasta kulud,” märkis Kõiv.

Reformierakonna keskkonnapoliitika programm toob eraldi välja keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamise ning puhta ja turvalise Läänemere eest seismise, muuhulgas Tallinna lahe puhastamise sinna aastakümnete jooksul kogunenud reostusest.

Reformierakond on tänaseks avalikustanud haridus-, energeetika-, transpordi-, pere- ja rahvastiku-, majandus- ja rahandus-, tööturu-, sotsiaal- ja tervishoiu-, välis- ja riigikaitse-, IT-, rahvusvähemuste- , riikluse-, keelepoliitika-, sisejulgeoleku- ja turvalisuspoliitika programmid avalikuks aruteluks. Lõplikult kinnitab Reformierakond oma valimisnimekirja ja -programmi 15. jaanuaril 2011 toimuval Üldkogul Tallinnas.

Reformierakonna programmipeatükkidega saab lähemalt tutvuda siin: www.reform.ee/programm.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt