Rahvastikuminister ja regionaalminister arendavad Peipsi-äärsete maakondade koostööd

Uudis
|
15.02.2005

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo tõdes tänasel kohtumisel Peipsi järvega külgnevate maakondade juhtidega, et sealse piirkonna majanduslikku ja kultuurilist arengut on võimalik oluliselt kiirendada, kui käsitleda kogu Peipsi läänekallast ühtse regioonina.

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo ja regionaalminister Jaan Õunapuu
algatatud kogunemisel arutati võimalusi, kuidas tõsta Peipsi-äärsete
omavalitsuste aktiivsust ning haldussuutlikkust ja millisel moel lahendada
mitut omavalitsust hõlmavaid probleeme.

“Arutasime, kuidas terviklikult välja arendada kogu regiooni kui Euroopa
Liidu piiriala infrastruktuuri ja toetada vene vanausuliste eriomase
kultuuri jätkuvust,” märkis Rummo. “Samuti soovivad Peipsi-äärsed
maakonnad edendada Pihkva oblastiga laevaliiklust, kuid antud teema on
takerdunud Vene poole poliitilise otsustamatuse taha.

Nõupidamisel osalenud maavanemad moodustasid töörühma, mis koostöös
omavalitsusjuhtide, ettevõtjate ja kolmanda sektori esindajatega töötab
veebruari lõpuks välja konkreetsed tegevuskavad ühisprojektide
rakendamiseks. Märtsis korraldatakse asjast huvitatud
omavalitsustöötajaile ja kodanikuühendustele õppepäev EL struktuurabi
kasutamise võimaluste tutvustamiseks.

“Viisin end möödunud aastal Peipsi-äärse potentsiaali ja probleemidega
kohapeal kurssi ja olen tänase päevaga väga rahul,” ütles
rahvastikuminister. “Sealsed loodulsikud ja kultuurilised
eeldused on jäänud piisavalt kasutamata vähese koostöö ja ühendava idee
puudumise tõttu, samas kui finantse pakuvad nii Eesti riiklikud fondid kui
Euroopa Liit. Maakondade selgelt väljendatud valmisolek
koostööks, milleni täna jõudsime, aitab kogu regiooni seisakust välja
tuua.”


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt