Maris Toomel: korrastatud koolivõrk toetab kogu Jõhvi valla arengut

Arvamus
|
17.01.2024

Ida-Virumaa seisab suurte muutuste lävel. Ootus õnnestumiseks on suur ja ma usun, et me õnnestume. Muutustega kohanemine ei ole alati lihtne ja seda eriti haridusmaastikul.

Me vajame kindlat meelt ja peame tegema järjekindlalt tööd, et üleminek eestikeelsele õppele toimuks sujuvalt, valutult. Õnnestumise aluseks on hea koostöö haridusasutuste, kohalike omavalitsuste ja riigiga. Lisaks vajame koolijuhtidelt aktiivset hoiakut, et koolipidajaga koostöös lahenduste suunas liikuda. Meie, kohalike omavalitsuste roll on senisest enam tähelepanu pöörata koolijuhtide motiveerimisele hariduse sisuliste muudatuste juhtimisel, alustades nii väiksemate kui suuremate edusammude märkamisest, tunnustamisest ja toetamisest.

Jõhvi on oma koolivõrgu korrastanud ning see võimaldab maksta õpetajatele väärilist palka ning tegelda arendustegevusega.

Jõhvi vald väärtustab õpetajaid ja koolijuhte − õpetajate keskmine palk on ligi 123% Eesti keskmisest palgast, milleni pole veel paljudes omavalitsustes jõutud. Sellist palka on võimalik maksta tänu korrastatud koolivõrgule. Lisaks oleme sellel eelarveaastal lisanud raha juurde ka huvikooli õpetajate palgafondi − nemadki panustavad samaväärselt kogu valla haridusvaldkonna arengusse.

Toetame tõenduspõhist lähenemist haridusjuhtimises. Meie fookus on kindlatel eesmärkidel ning anname koolijuhtidele pidevalt tagasisidet iga-aastaste arenguvestluste toel.

Jõhvis on pärast koolireformi kaks põhikooli ning riigigümnaasium. Kõik õpilased õpivad siin nüüdisaegsetes tingimustes, mis on ilmselt ka üks põhjustest, miks meie koolidesse tullakse õppima ka naaberomavalitsustest. Gümnaasiumil on uus hoone, Kesklinna kool rekonstrueeriti põhjalikult mõned aastad tagasi. On täitunud aasta ajast, mil lapsed õpivad uues Jõhvi põhikooli hoones. Nagu teame, on omavalitsuses tihti nii, et projekti algatajateks olnud inimesed ei pruugi seda ise lõpetada. Nii oli ka uue põhikooli hoonega. Meil oli au see keeruline ehitus lõpule viia ja pean tõdema, et need, kes sellega omal ajal alustasid ja kes otsustasid, et uus hoone tuleb ehitada, olid õigel teel.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt