Lauri Luik: Vabariigi Valitsuse 10 olulisemat otsust esimesel aastal

Arvamus
|
|
13.04.2016

Selleks, et avalikud teenused oleksid kättesaadavad kogu Eestis

• kiitis valitsus heaks ja esitas Riigikogule haldusreformi seaduse

Haldusreformi eesmärk on tagada kvaliteetsed avalikud teenused ja tugevad omavalitsused, et kohalik elu oleks Eesti inimeste jaoks veelgi paremini korraldatud. 87% omavalitsustest on ühinemisläbirääkimistes.

• suurendas valitsus avaliku sektori efektiivsust

Selleks, et avaliku sektori osakaal võrreldes tööealise elanikkonnaga ei kasvaks, väheneb 2016. aastal keskvalitsuse töötajate arv keskmiselt 1% võrra ning majandamiskulud 3% võrra aastas.

 

Et Eesti oleks hästi kaitstud

• tõstis valitsus kaitsekulud tasemele 2,07% SKP-st

Eesti julgeoleku tugevdamiseks kaetakse 2%-le lisaks liitlaste vastuvõtmisega seotud kulud ning investeeritakse täiendavalt 40,6 miljonit eurot NATO liitlaste kohalolu soodustava taristu ehitamiseks (ehitatakse NATO staabihoone, Tapa kasarmud, laod liitlaste varustuse ladustamiseks ja laiendatakse väljaõppealasid).

• saab Eesti kaasaegse ja turvalise idapiiri

Valitsus eraldas 2016. aastal idapiiri väljaehitamiseks 20 miljonit eurot, millele lisandub: 7,6 miljonit piiripunkti ja kordoni investeeringuteks
17 miljonit eurot tolliseadmete soetamiseks
135,6 km pikkusest piiriribast on praeguseks puhastatud 90%

 

Et majandus kasvaks ja inimeste sissetulekud suureneksid

• langevad tööjõumaksud ja tõuseb tulumaksuvaba miinimum

Riigikogus vastu võetud seaduse järgi langeb 2018. aastaks sotsiaalmaks 1% võrra, tulumaksuvaba miinimum tõuseb 2019. aastaks 51 euro võrra ja alates 2017. aastast saavad alla 649 euro kuus teenivad inimesed taotleda esimest korda maksutagastust möödunud aasta tulude eest.

• valitsemissektori eelarve on ülejäägis

Riigi rahandus on korras ja eelarvepoliitika on vastutustundlik. Eestis on Euroopa Liidu kõige madalam avaliku sektori võlakoormus.
+ 2015. aastal oli valitsemissektori eelarve ülejääk esialgsetel andmetel 0,4% SKPst
+ 2015. aastal oli riigi võlatase 9,7% SKPst

• möödus õpetajate keskmine palk Eesti keskmisest palgast

2015. aasta detsembris oli õpetajate keskmine palk 1135 eurot, võrreldes 2014. aastaga kasvas õpetajate keskmine palk 11%, moodustades 107% Eesti keskmisest palgast.
2019. aastaks tõuseb õpetajate palk 120%ni Eesti keskmisest palgast.

• hakkab kolmelapseline pere saama 420 eurot kuus

Alates 1. juulist 2017 tõuseb kolmelapselise pere toetus 400 euroni, 1. jaanuariks 2019 tõuseb toetus 420 euroni. Nelja aastaga kasvab kolmelapselise pere toetus kokku 2,2 korda.

• tõusis toimetulekupiir ühe pereliikme kohta 130 euroni

Alates 2016. aasta 1. jaanuarist tõusis toimetulekupiir 90 eurolt 130 eurole pereliikme kohta, kasvades 44%. Selle sammuga paraneb raskustesse sattunud perede igapäevane toimetulek ja suureneb toetuse saajate hulk.

• on loodud üksi elava pensionäri toetus ja üksikvanemate elatisabi skeem

Alates 2017. aastast makstakse üksi elavatele pensionäridele esmakordselt täiendavat toetust 115 eurot aastas. Elatisabi skeem garanteerib üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuise elatisraha ning elatisvõlglastelt võlgade karmi sissenõudmise.

 

Valitsusel tuli reageerida ettearvamatutele olukordadele

• Estonian Air’i pankroti järel jätkusid lennud uue rahvusliku lennufirmaga. Reisijate lennupiletite kompenseerimiseks eraldas valitsus 6,2 miljonit eurot.

• Raskustesse sattunud põllumeestele eraldati erakorralist kriisiabi ca 33 miljonit eurot.

• Seoses naftahinna langusega otsustas valitsus toetada Ida-Virumaa ettevõtteid:
+ langetades oluliselt keskkonnatasusid ja luues töökohtade toetuse
+ kiirendades tööstusparkide laienemise riiklikku toetamist

 

Taust makronäitajatest 2015. aastal:

• Keskmine brutopalk kasvas 6%, reaalne netopalk 7,8%
• Tarbijahinnad langesid 0,5%
• Eratarbimine kasvas 4,8%
• Registreeritud tööpuudus oli 4,4%
• 2015. aasta maksulaekumine ületas prognoositut 136 miljoni euro võrra
• SKP kasv oli 1,1%


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt