Lauri Luik: Riigikogu kiitis heaks spordipoliitika põhialused

Arvamus
|
|
18.02.2015

Riigikogu kiitis kolmapäevasel istungil 46 poolthäälega (1 erapooletu) heaks Riigikogu otsuse “Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030″ (828 OE).

„Riigikogu toetus spordipoliitika strateegiadokumendile annab kindla aluse, mille põhjal saab hakata lahendama spordivaldkonna olulisi küsimusi riigi, kohalike omavalitsuste ja spordiorganisatsioonide koostöös. Üks peamisi eesmärke on, et meie inimesed elaksid tervena ja kauem,“ ütles kultuurikomisjoni esimees Lauri Luik.

Spordipoliitika põhialused põhinevad VIII Eesti Spordi Kongressil heaks kiidetud ettepanekute kogumil. Dokumendis on kindlaks määratud Eesti spordipoliitika eesmärgid ja arengusuunad aastani 2030, mida soovitakse saavutada nii valdkonna arenguks kui ka spordi kaudu elukvaliteedi ja elukeskkonna parandamiseks.

Visiooni järgi vastab 2030. aastal eestimaalaste vaimne ja kehaline tasakaal ning heaolu Põhjamaade tasemele. Eestis on selleks ajaks välja kujunenud elukeskkond, mis soodustab kehalist aktiivsust ning teenused, mis toetavad inimeste tervena elatud eluea tõusu, sellega kaasnevat eneseteostust ja majanduskasvu.

Visiooni saavutamiseks tähtsustatakse üleriigilise eesmärgina liikumisharrastuse ja spordi kasvavat rolli eestimaalaste elujõu edendamisel, võimalusterikka elukeskkonna loomist ning Eesti riigi hea maine kujundamist selles valdkonnas.

Prioriteetsete arengusuundadena on sihiks seatud inimeste liikumisharjumuste kasvatamine, spordi kui majandusharu ja tööandja rolli arendamine, spordi kui positiivsete väärtushinnangute kandja rolli avardamine ning Eesti spordiliikumise esindatuse tõstmine rahvusvahelisel tasemel.

Spordipoliitika põhialused aastani 2030 on aluseks valitsuse tegevuste planeerimisele spordi valdkonnas. Otsuse järgi annab kultuuriminister igal aastal Riigikogule ülevaate spordipoliitika põhialuste elluviimisest.

Läbirääkimistel sõna võtnud Toomas Tõniste pooldas spordipoliitika põhialuste vastuvõtmist.

Istungi stenogramm: http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&day=12&date=1424257081

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 51 69 152
kati [dot] varblaneatriigikogu [dot] ee
Päringud: pressatriigikogu [dot] ee


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt