Lauri Luik: Kuidas meelitada Haapsallu kõrgepalgalisi töökohti?

Arvamus
|
|
21.09.2017

Ühineva Ridala ja Haapsalu lähituleviku peamine küsimus on elanike arvu kasvule pööramine. Selleks, et inimesed tahaksid Haapsallu tulla, siin elada ning oma peret kasvatada, peavad meil olema hästi tasustatud töökohad. Töökohtade küsimus osutus prognoositult ka üheks peamiseks arutlusteemaks Altmõisas toimunud linnapeakandidaatide debatil. Mida saab omavalitsus teha, et motiveerida ettevõtjaid Haapsallu uusi kõrgepalgalisi töökohti looma?

Liialt tihti kiputakse avalikus sektoris eraettevõtjate tööpõllule. Haapsalus on näiteks üheks mureks linna poolt pakutavad majutusteenused, mille hinnaga on ettevõtjatel raske konkureerida. Omavalitsuse ülesanne peab olema ettevõtjatele soodsate tingimuste loomine uute töökohtade siia meelitamiseks. Linn peab olema ettevõtjale koostööpartner, mitte konkurent.

Ridala ja Haapsalu ühinemine loob ettevõtluse arenguks sootuks uued võimalused. Kiiresti arenev Uuemõisa, Kiltsi tööstusala, aga ka armsad väikesed Ridala külad, sadamad ning osa Matsalu looduskaitsealast saavad sügisest olema linna koosseisus. Neid kõiki tuleb oskuslikult rakendada siinse ettevõtluse arendamise vankri ette. Turismisektoril on Läänemaal jätkuvalt oluline ja kandev roll, kuid senisest enam tuleb rõhku pöörata infotehnoloogiaettevõtete siia meelitamisele. IT kui kiirelt arenev, innovatiivne ja hästitasutatud valdkond sobib olemuslikult ühineva Haapsaluga väga hästi.

Omavalitsus saab toetada ettevõtjaid oma äri Haapsallu rajamisel näiteks läbi kommunikatsioonidega liitumise soodustamise ja soodsa asukoha leidmise. Igapäevaselt liigub Haapsalu ja pealinna vahel üle tuhande inimese, väga paljud on aga töö tõttu sootuks Tallinnasse ära kolinud. Seetõttu näeme kaugtöövõimaluste taristu arendamises üht võtmekohta inimeste koju tagasi meelitamisel. Meil on eeskujulikud haridusasutused – riigigümnaasium, kutsehariduskeskus ja ülikooli kolledž – nendega koostöös tuleb välja töötada siinset ettevõtlust toetavad õppekavad. Ettevõtja peab leidma kvalifitseeritud tööjõudu kohapealt.

Koostöö Vabariigi valitsuse ja parlamendiga on samuti oluline. Tulumaksumäära teatavas vahemikus ise reguleerimine on üks võimalus omavalitsuse atraktiivsuse tõstmiseks. Riigiastuste siia meelitamisel tuleb teha senisest tõsisemat tööd, valitsuse otsus suunata tuhandest riigitöökohast Läänemaale vaid seitse on huumoriruubriigist. Uute riigiasutuste Haapsallu meelitamisega kavatseme linnavalitsuses jõuliselt tegeleda. Valitsusel on ka oluline roll otsustamisel, kas ja millal tuleb Haapsalu raudtee. Kaasaegne transpordiühendus pealinnaga on meie arvates elementaarne, et siinne ettevõtlus areneks.

Läänemaa arenduskeskuse ja linna oskusteavet kasutades tuleb senisest enam olla ettevõtjatele toeks Euroopa struktuurivahendite taotlemisel ning keerulisest bürokraatiarägastikust läbi murdmisel. Ridala väikesed külad, kaunid sadamad ning võrratu Matsalu looduskaitseala omavad tohutut potentsiaali, mille avamiseks saab omavalitsus koostöös turismiinfokeskusega kohalikele ettevõtjatele toeks olla, aidates neid reklaamida ning suhtlusvõrgustikke luua. Haapsalu sõpruslinnasid tuleb pelgalt reisimise asemel senisest praktlisemalt ära kasutada – sealsed ettevõtjad tuleb kohalike ettevõtjatega ära siduda.

Kaasaegse jagamismajanduse tugevusi, eelkõige säästlikkust ja operatiivsust, annab Ridala ja Haapsalu hüvanguks ära kasutada. Väiksemates kohtades saab näiteks sedasi aidata kaasa inimeste liikumisvõimaluste parendamisele, aga ka soodsate majutusvõimaluste pakkumisele meid külastavatele turistidele.

 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt