Laine Jänes: loe oma lapsele raamatut! (Hiiu Leht)

Arvamus
|
23.10.2007

Täna tähistame Eestis ette­lugemise päeva. Sel päeval on tavaks lugeda sõpradele ja lastele ette oma lemmik­raamatuid, et väärtustada lugemist.

Hiiu Leht, 23.10.2007

Täna tähistame Eestis ette­lugemise päeva. Sel päeval on tavaks lugeda sõpradele ja lastele ette oma lemmik­raamatuid, et väärtustada lugemist.

Sügisel on peredel roh­kem aega koos olla, tore oleks seda aega veeta lap­sepõlve lemmikraamatuid sirvides ja vahvamaid kohti oma lastele või sõpradele ette lugedes. Eriti võiks et­telugemise päevast innus­tust saada isad ja oma las­tega koos raamatuid luge­da.

Ettelugemine ei tähenda ainult ühel päeval aastas lapsele tähelepanu pööra­mist, see tähendab pidevat tööd lapse arengu suuna­misel ja tema ettevalmista­mist edasiseks eluks. Ette­lugemine arendab lapse fantaasiat, annab talle pa­rema keeletaju ja suurema sõnavara ning laiendab sil­maringi, samuti liidab pe­reliikmeid omavahel.

Sõpradele ettelugemine annab põhjust oma lem­mikraamatute väljaotsimi­seks ja erinevate lugemiskogemuste võrdlemiseks, mõnus seltskond pealekau­ba.

Selleks, et lugemisele, selle tähtsusele harituse ja hariduse seisukohast suure­mat tähelepanu pöörata, korraldab kultuuriministee­rium 2010. aastal lugemise aasta.

Head ettelugemist, häid raamatuelamusi ja nautige pere ja sõpradega koos ol­dud aega!


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt