Kristiina Ojuland: head inimesed, uskuge iseendasse, kaaskodanikesse ja Eesti riiki! (Virumaa Teataja)

Arvamus
|
16.12.2008

Head Eesti inimesed! Kät­te on jõudnud aeg, mil räägitakse palju juma­last, usust ja andestamisest.

Head Eesti inimesed! Kät­te on jõudnud aeg, mil räägitakse palju juma­last, usust ja andestamisest. Oman usklike inimeste suhtes suurt respekti. Kui inimene on valinud tee, et kedagi või mida­gi uskuda, on see tema valik ja seda peab austama.

Mina tahaks ka kõnelda us­kumisest. Jumalasse võib usku­da ja religioossed väärtused on mõistagi meie elu igapäevane osa. Aga kõigepealt peaks usku­ma siiski iseendasse, oma lähe­dastesse ja meid ümbritsevates­se inimestesse. Inimene, kes neid kolme asja ei usu, ei usu tõenäoliselt millessegi, sest usk iseendasse on kõikide asjade alus.

Enesesse mitteuskumine on vastutuse äralükkamine iseeneselt kellegi või millegi peale, on selleks siis jumal või riik. Lõp­pev aasta ei ole meile kellelegi kerge olnud, mistõttu vajame usku iseendasse ja Eesti riiki rohkem kui kunagi varem.

Kui käes on see aeg, mil üle maailma inimesed nende usust, nahavärvist ja keelest hoolima­ta teevad heategusid, on valmis ka oma vaenlastele andestama jne, peame küsima: kas me ei võiks niimoodi käituda kogu aasta vältel, mitte ainult ühel perioodil aastas?

Mõningad kaaskodanikud on nimetanud seda aastat vih­kamise ja kur­juse aastaks. Nii mõnedki meediakanalid ja persoonid on öelnud ja tei­nud asju, mida ei saa millekski muuks nimeta­da, kui pime­daks vihkami­seks oma rahva ja riigi vastu.

Ja õnnetuks teeb mind sellejuu­res, et seda tehakse, pugedes demagoogiliste ja isamaaliste loosungite taha. Me ei saa ega tohi sellega nõustuda.

Meid on natuke rohkem kui miljon, ja kui vihkamine saavu­tab võidu inimeste mõttemaailmas, siis me lämbume selle vih­kamise kätte. Me peame olema võimelised muutuma ini­mestena pare­maks. Mina ei usu vihkamisse, mina tahan us­kuda, et inime­sed on südames head, usuvadja armastavad oma kodumaad, usuvad iseen­dasse ja oma lä­hedastesse ja oma riiki.

Keerulistel aegadel tuleb kokku hoida ja olla tugevam, et minna edasi paremate aegade poole. Soovin kõigile rahulikke ja kauneid jõule!


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt