Kaja Kallas & Ursula von der Leyen: peame ehitama värava vabasse ja avatud maailma

Arvamus
|
Kaja Kallas
|
10.10.2022

Meie kodanike julgeoleku ja heaolu tagamiseks peame asendama jätkusuutmatud sõltuvussuhted tasakaalustatud partnerlustega. Peame tegema koostööd partneritega, keda saame usaldada, mitte nendega, kes meie usaldust kuritarvitavad. Peame seisma koos demokraatlike riikidena autokraatia vastu, et kaitsta oma väärtusi ja kujundada maailmamajanduse tulevikku.

See ongi Euroopa Liidu 300 miljardi euro suuruse investeerimispaketi Global Gateway eesmärk: aidata kaasa reeglitel põhineva maailmakorra taastamisele rahvusvahelistes suhetes ja majanduses. Vaevalt aasta eest käiku lastud Global Gateway on Eesti eestvedamisel kujunenud usaldusväärse ühendatuse põhimõtte kehastus. See on põhimõte, mille järgimine on Venemaa põhjendamatu agressiooni ja rahvusvahelise õiguse ränga rikkumise tõttu veelgi pakilisemaks muutunud.

Asendame Venemaa fossiilkütused vastupidavate tarneahelatega, mis võimaldavad rohepööret ja aitavad vältida uusi sõltuvusi. Edendame avatud, turvalist ja inimkeskset digiühiskonda, mis kajastab meie demokraatlikke väärtusi ja standardeid. Jätkame meiega ühineda soovivate partnerite kaasamist vaba, jõuka ja kestliku tuleviku kujundamisse. Sellel teel seisame silmitsi küsimusega: kas oleme usalduse eest valmis maksma või mitte? Euroopa sõnum on selge: usaldusel võib olla oma hind, kuid see on seda hinda väärt. Vabadus on hindamatu.

Sõnadest tegudeni

Kolm Balti riiki ning teised Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on mõistnud Putini tegelikku kavatsust juba aastaid ning hoiatanud teisi, et Venemaa ei ole usaldusväärne energiapartner. Eesti alustas koos Läti, Leedu ja Poolaga Venemaa energiast lahtisidumist ammu enne Kremli täielikku sissetungi Ukrainasse. Need riigid on investeerinud taastuvenergiasse, veeldatud maagaasi terminalidesse ja võrkudevahelistesse ühendustesse. Algatusega RePowerEU järgib kogu Euroopa nende eeskuju, et kaotada lõplikult meie sõltuvus Venemaa fossiilkütustest.

3 mõtet

Jätkusuutmatud sõltuvussuhted ja mõjusfäärid tuleb asendada usaldusel põhineva koostööga.

Kolm Balti riiki ning Ida-Euroopa on juba aastaid hoiatanud, et Venemaa ei ole usaldusväärne energiapartner.

Global Gateway rahastab EL uusi majanduskoridore ja energiataristut, investeerib taastuvatesse energiaallikatesse ja ka digitaristusse.

Praegune kriis on toonud esile Euroopa Liidu sisemise tugevuse. Oleme tegutsenud ühtselt, kiiresti ja sihikindlalt. Meie sanktsioonid Venemaa vastu pärsivad Venemaa sõjamajandust ja Ukraina on lahinguväljal edukas. NATO ja Atlandi-ülene julgeolekuliit on praegu tugevamad kui kunagi varem. Kuid sõda ei ole kaugeltki lõppenud. Et Ukraina võidaks sõja sissetungija vastu, peavad EL ja tema liitlased hoidma oma mõjuvõimu, et tüürida geopoliitilist ja majanduslikku korda avatuse, koostöö ja vabaduse suunas ning teha nii, et neid väärtusi kajastavaid eeskirju täidetaks. Global Gateway kui usaldusväärse ühendatuse kehastus on selle jaoks õige vahend.

Loome usaldusväärsed partnerlused

Global Gateway on Euroopa lubadus teha meie naaberriikidele ja ülemaailmsetele partneritele headel kavatsustel ja väärtustel põhinev koostööpakkumine. Kui autokraatia eesmärk on luua mõjusfäärid ning pigem süvendada kui vähendada ebatervet sõltuvust, siis meie tahame luua partnerlusi, mis põhinevad ühistel väärtustel ja tulevikuvisioonidel. Soovime ehitada üles homse majanduse digitaalse ja rohelise taristu, et ühendada oma partnerid Euroopaga, sealhulgas idanaabritega, ning meid endid mitmekesiste ja dünaamiliste lõunapoolsete riikidega.

Global Gateway on juba tulemusi andnud. Näiteks rahastab EL uusi majanduskoridore ja energiataristut, et tuua Lääne-Balkani riigid Euroopa Liidule lähemale ja aidata neil täita unistust Euroopast. Investeerides taastuvatesse energiaallikatesse, taastuvallikatest toodetud vesinikku ja tooraine väärtusahelatesse, loome mõlemale poolele kasulikke suhteid selliste riikidega nagu Namiibia ja Tšiili, et tagada neile kestlik majanduskasv ja meile energiajulgeolek. Digitaalse taristu ehitamine, näiteks Musta mere uue kiudoptilise merekaabli paigaldamine, aitab mitmekesistada internetiühendust Kaukaasias ja Kesk-Aasias. Global Gateway toetab ka mRNA vaktsiini tehaste ehitamist Rwandasse ja Senegali ning peagi ka Ladina-Ameerikasse, et edendada ülemaailmset tervishoidu kõrgtehnoloogiliste tehnosiirete ja piirkondade vastupanuvõime suurendamise abil.

Tähtis on seista ühiselt autokraatlike režiimide kasvava enesekehtestamise ja agressiooni vastu. Seepärast on Global Gateway teinud koostööd Euroopa lähimate partnerite ja muude usaldusväärse ühendatuse algatustega. Näiteks G7 ülemaailmse taristu ja investeeringute partnerlusega soovime võimendada mitte ainult meie investeeringuid, vaid ka meie oskusteavet ja standardite loomise kogemust. Üheskoos suudame kujundada uut globaliseerumise ajastut, mis väärtustab majanduse vastupanuvõimet selle tõhususe kõrval ning meie väärtusi käsikäes jõukusega.

Platvorm partnerite kaasamiseks

Käes on otsustav hetk – tõehetk. On hädavajalik astuda jätkuvalt vastu väljakutsetele ja luua tugev arengukoalitsioon ajaloolise revisionismi vastu. Koostöö hõlbustamiseks töötas Eesti Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide jaoks välja Team Europe’i partnerluse portaali, et kaasata oma partnerid Global Gateway algatusse. Selle aasta digitippkohtumise Tallinn Digital Summit üleskutse on teha tööd usaldusväärse ühendatuse ellu viimiseks nimel, et demokraatlikud riigid hoiaksid kokku, kaitseksid vabadust ja demokraatiat ning näitaksid, et tegutseme tuleviku heaks – Ukraina, rahu ning meie avatud ja õiglase rahvusvahelise korra heaks.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt