Erkki Keldo kõne Reformierakonna üldkogul 07.04.2024

Arvamus
|
07.04.2024

Head erakonnakaaslased!

Soovin Teile kõigepealt ilusat kevade jätku! Tundub, et tänasega on selle talve viimane lumi sulanud ja aeg on looduse tärkamiseks. Kevad on ilus aeg, päevad lähevad pikemaks, päike paistab aina kõrgemalt ja koos sellega muutub ka eestlaste tuju aina paremaks.

Kõikide meie ümber olevate kriiside ja keeruliste olude valguses on äärmiselt oluline, et suudame ka kõige tumedamatel aegadel leida endas ja enda ümber selle killukese positiivsust ja rõõmu, mis aitab toetada meie vaimset tervist, hakkamasaamist ja hoida ratsionaalset positiivset ellusuhtumist, mis on meile nii omane ja aidanud meil keerulisematest olukordadestki jagu saada.

Aga tuleme nüüd mulle seatud ülesande juurde. Minu võimalus Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehena on anda ülevaade riigikogu tööst ja tegemistest.

Kahel eelmisel üldkogul olen selgitanud, kuidas opositsioon on parlamendi tasalülitanud ja takistab selle sisulist tööd. Kahjuks on riigikogu saanud selle koosseisu algusest liiga palju negatiivset tähelepanu enda ebavajaliku protseduurika ja tegevusetusega.

Võib öelda, et selline teguviis on saanud oma õiguspärase hinnangu. Toon vaid esile Riigikohtu poolt selle aasta alguses langetatud otsuse, mis järjekordselt kinnitas, et parlamendi enamus ja juhatus on tegutsenud tasakaalustatult selle nimel, et riigikogu saaks täita talle pandud põhiseaduslikke ülesandeid. Seejuures on alati arvestatud võimalikult palju riigikogu liikmete õigustega, et institutsiooni saaks toimida ja oleks väärikas.

Nimelt ütles Riigikohus oma veebruarikuu otsuses, et kaitstavaks hüveks ei saa olla Riigikogu liikme mandaadist tulenevate õiguste kuritarvitamine, mida ulatuslik obstruktsioon parlamendis endast kujutab. Kolleegiumi hinnangul olid kaebajate muudatusettepanekud käesoleval juhul kantud eesmärgist halvata Riigikogu töö ja valitsuse algatatud eelnõude arutamine. Seda kinnitavad nii vaidlusaluste muudatuste hulk kui ka ebasiiras sisu.

Parlament peab olema koht, kus toimuvad sisulised arutelud ideede ja poliitikate üle, mille pinnalt kujundada meie kõigi tulevikku puudutavaid otsuseid. Riigikogu liikmed on valitud sinna tööd tegema. Oma valijaid saame kõige paremini esindada debattide ja hääletuste kaudu. Mitte mööblit lõhkudes, aega viites ja sisutühje vaheaegu võttes.

Parlamendi töö järjepidev takistamine on rünnak meie demokraatia ja põhiseadusliku korra vastu.

Head sõbrad!

Kuid miks see kõik on nii läinud? On üha selgem, et Riigikogust on saanud koht, kus käib võitlus kahe täiesti erineva Eesti eest.

Meie soovime jätkata seda teed, mida oleme iseseisvuse taastamisest alates üheskoos käinud. Reformierakond seisab avatud, sõbraliku, eduka ja lääneliku Eesti eest. Tahame, et Eesti oleks hea partner ning eeskuju meie sõpradele ja liitlastele.

Oleme olnud töökad ja ehitanud enam kui 30 aasta jooksul siia Euroopa paremasse ülanurka muljetavaldava kindluse, mida teistele eeskujuks tuua. Kindluse, kus igaühel on võimalus omandada hea haridus, ennast teostada, luua kodu ja tunda end turvaliselt. Aga me ei tunneks ennast täna pooltki nii kindlana, kui me oleks üksi ja liitlasteta.

Kui tuua vaid viimased näited, mida meie eestvedamisel riigikogu on otsustanud, siis 2025. aastast taastub Eestile edu toonud lihtne ja ühetaoline maksusüsteem. Töötame selle nimel, et aastaks 2030 toodaksime kogu Eesti tarbitavast energiast taastuvallikatest. Väiksem keskkonnajalajälg annab Eesti riigile konkurentsieelise ning suurendab tulevikus majanduse lisandväärtust. Viime ellu eestikeelsele haridusele ülemineku. Suurendasime kaitsekulutusi rohkem kui 3 protsendini meie sisemajanduse kogutoodangust. Tänu sellele saame viia oma kaitsevõime uuele tasemele. Seda loetelu võiks veel pikalt jätkata.

Kuid riigikogus on teisel pool esindatud ka seltskond, kes tahab minna sootuks teistsugust teed. Kes tahavad meid jätta üksi, ilma liitlasteta, ja kelle meelest peaksime ujuma vastuvoolu selle suunaga, kuhu maailm liigub. Seltskond kes näiteks arvab, et eestikeelsele haridusele üleminek on ebameeldiv areng, mida tuleb iga hinna eest venitada ja takistada.

Veel üks näide. Ajal, mil meie seisame selle eest, et Euroopa jätkaks kindlalt Ukraina toetamist kuni nende võiduni, takistavad EKRE saadikud riigikogus jätkuvalt eelnõud, mille vastu võtmisel saaksime kasutada Venemaa isikute konfiskeeritud vara Ukraina aitamiseks.

Lisaks jätkab EKRE riigikogu maine määrimist. Kõnepuldi hõivamine ja undava kõlari toomine riigikogu saali, et istungit takistada, on uus madalus. Sellisel käitumisel saab olla ainult kindel hukkamõist.

Ühte saan ma aga lubada – Reformierakonna fraktsioon riigikogus seisab vankumatult Eestile edu toonud tõekspidamiste ja väärtuste eest!

Head kuulajad!

Sel neljapäeval oli kaks olulist sündmust – Riigikogu valis endale järgmiseks aastaks ajaks juhatuse ja avaldati kevadine majandusprognoos.

Kui olla positiivselt meelestatud, siis prognoosist saab välja lugeda, et Eesti majandus hakkab aasta teises pooles taas kasvule pöörduma. Samal ajal hindade kasv taltub kuid palgakasv jätkub, mis tähendab, et inimeste reaalne ostujõud suureneb.

Teine inimestele oluline muudatus on see, et rahandusministeerium hindab, et intressid hakkavad ajapikku alanema, mis jällegi vähendab inimeste kulutusi ja jätab rohkem raha keerulistel aegadel kätte. Tuleb siiski arvestada, et suurem taastumine toimub järgmisest aastast.

Kuid majanduse keerulisel olukorral on olnud ka oma hind riigi eelarvele. Lisaks vähenevatele tuludele oleme pidanud suurendama oluliselt ka vajalikke kulutusi. Näiteks võrreldes 2022. aastaga on kaitsekulud tõusnud pea 560 miljonit eurot.

Suur eelarvepuudujääk on aidanud inimestel ja ettevõtetel langusaastaid paremini üle elada, kuid me ei saa aga nii suure puudujäägiga igavesti jätkata, sest riigi võlg kasvab väga kiiresti ja sellisel juhul peavad selle kinni maksma meie lapsed ja lapselapsed.

Riigi rahanduse korrastamisega tuleb jätkata. Ja tuleb otse ja ausalt öelda – riigi rahanduse korrastamine tähendab riigi kulude kokkuhoidu ja tulude suurendamist. Need arutelud seisavad meil kevadel riigikogus ees ning debatti kulude kärpimisel ja tulude suurendamisel tuleb pidada avalikkusega ausalt ja argumenteeritult.

Head erakonnakaaslased!

Teine oluline sündmus Riigikogu jaoks oli juhatuse valimine. Meie esitasime riigikogu aseesimehe kandidaadiks Toomas Kivimäe, kes on oma konkreetsuse ja väärikusega olnud parlamendile väga tasakaalukas juht ja taganud selle töövõime.

Opositsioon seadis aga üles kaks kandidaati. EKRE ja Keskerakond ühiselt Arvo Alleri ning Isamaa seadis üles Jüri Ratase.

Kuigi reeglina osutub riigikogu teiseks aseesimeheks valituks suurima opositsioonifraktsiooni esindaja, jäi EKRE liige riigikogu juhatusest taas välja. Neljapäevane hääletustulemus näitas, et isegi opositsioonil pole ühist arusaama selle üle, milline peaks välja nägema riigikogu töö tasakaalukas ja kõikide saadikute huve arvestav juhtimine.

Siiski tuleb veelkord ka ära mainida põhjus miks ei saanud EKRE fraktsioon enda esindajat juhatusse. Nende poolt saavutatud uus madalus institutsiooni maine määrimisel – Riigikogu kõnepuldi hõivamine ja helimüra toomine riigi esindussaali. Sellisel käitumisviisil saab olla ainult kindel hukkamõist.

Nendel, kes ei pea riigikogu institutsioonist lugu ning tegelevad järjepidevalt selle alavääristamisega, ei peakski olema kohta juhtorganisse, mille ülesanne on tagada riigikogu tasakaalustatud töö ja laitmatu maine.

EKRE väärib kohta pingil ja vaatamist peeglisse.

Head sõbrad!

Nii eelmise aasta kevadel kui sügisel, mil teile kõnelesin, kõlas minu suust üleskutse, mida teen alati. Kutsusin teid Toompeale külla meie tegemisi vaatama. Mis veel olulisem, palusin ka teid, et kutsuksite meid, Riigikogu liikmeid, enda piirkondadesse.

Mul on väga hea meel, et neid üleskutseid on tõsiselt võetud. Ei möödu nädalatki, mil riigikogus ei ole külas gruppe, kellele tutvustame enda töid ja tegemisi ning arutame nii kodumaise kui rahvusvahelise poliitika üle. Samamoodi külastavad meie riigikogu fraktsiooni valdkondlikud töögrupid erinevaid paiku üle Eesti.  Teemade ring on seejuures väga lai.

Sel nädalal külastasid meie sotsiaaltöörühma liikmed Kagu-Eesti sotsiaal- ja tervishoiuasutusi. Vaid mõned nädalad tagasi käisid keskkonna- ja maaelu töörühmade liikmed Võrumaal. Veebruaris väisasime pea 30 fraktsiooni liikmega Tartut, kus toimus terve rida erinevaid sisukaid kohtumisi. Haridusasutustest innovaatiliste ettevõteteni. Need on kõigest mõned näited. Tulemas on visiidid Jõgevamaale ning Saaremaale.

Juba ülejärgmisel laupäeval, 20. aprillil, toimub Riigikogu lahtiste uste päev, kuhu kutsun kõiki osalema ja tutvuma meie fraktsiooni ja riigikogu tegemistega. Ikka selleks, et riigikogu töö jõuaks aina rohkemate Eesti inimesteni.

Nii, et jätkame seda vastastikust suhtlust ja teineteise külastamist. See on kõige kindlam viis tagada, et oleksime üksteise murede ja rõõmudega kursis ning suudaksime ületada koos mistahes väljakutsed.

Aitäh!

Elagu Reformierakond! Elagu Eesti!


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt