EL laienemisel on kohalikul ja piirkondlikul valitsemisel oluline roll

Uudis
|
|
12.05.2017

Euroopa Liidu Regioonide Komitee võttis Brüsselis toimuval täiskogu istungjärgul vastu Ambla vallavanema Rait Pihelgase koostatud arvamuse, milles rõhutatakse, et EL laienemisel tuleb hinnata ka kandidaatriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimekust avalike teenuste pakkumisel. Arvamuses väljendab komitee oma seisukohti Komisjoni teatise osas „2016. aasta teatis ELi laienemispoliitika kohta“.

Arvamuses tuuakse esile, et EL laienemisel on kandidaatriikides oluline kajastada kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes tehtavat, sest teadasaamine laienemise hüvede kasutamisest ühiskonna esmatasandil tagab laia avalikkuse toetuse kogu protsessile. Samas tuleb silmas pidada, et tegevustest teavitamisel on endiselt probleemiks kandidaatriikides ajakirjandus ja meediavabadus kõigil tasandite. Ilma selleta on aga raske vähendada avaliku halduse depolitiseeritust, suurendada selle läbipaistvust ja edendada demokraatiat laiemalt.

„Ka Eesti ühinemisel EL-ga oli omavalitsustel oluline roll EL abi kasutamisel ning ühinemise mõjude selgitamisel inimestele,“ ütles Ambla vallavanem. „Valdkondi, millega omavalitsused tegelevad ning kus on tunda otsesed ja kaudsed EL mõjud, on eelkõige riigihangete korraldamine, transport, jäätmekäitlus ja energiatõhusus.“

Raportöör lisas arvamusse ettepaneku Euroopa Komisjonile huvituda Eesti ja teiste EL liikmesriikide kogemustest ja kaasama nende ELi asjatundjaid omavalitsustes ja kodanikuühiskonnas investeeringute kavandamisel ja jätkamisel kandidaatriikides. „Pean eelkõige silmas valdkondi nagu transport, jäätmemajandus, energia, digitaalne telekommunikatsioon, hariduse ja noorsootöö valdkondades seotud e-arendused. Samas on enesestmõistetav, et EL-ga ühinemise ettevalmistusperioodil tuleb jälgida, et saadav abi oleks piisav ning selle kasutamine ja haldamine omavalitsustasandil efektiivne ja läbipaistev,“ tõdes Pihelgas.

Ambla vallavanem selgitas, et laienemine kui võimalus peab säilima ning uute liikmete liitumine tugevdab Euroopat ja liitujaid. Teame, et tänase Euroopa Komisjoni ametiajal Euroopa Liit ei laiene. Käimasolev laienemiseprotsess jätkub, kuid on jõudnud seisu, kus laienemise kõnelused neist suurima Türgiga on sisuliselt peatunud. Türgis hiljuti toimunud sündmused ja otsused on murettekitavad, kuid me ei tohi selle juures unustada teisi kandidaatriike ja potentsiaalseid kandidaatriike. Peame rõhutama, et laienemiseprotsess jätkub ning eelkõige Lääne-Balkanil.

See on kuueteistkümnes Regioonide Kommitee Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus. Eksperdina aitas Ambla vallavanemal arvamust koostada välispoliitika ekspert Toomas Alatalu.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt