Aukohus teeb juhatusele ettepaneku Kristiina Ojuland ja Taimi Samblik erakonnast välja arvata

Uudis
|
05.06.2013

Reformierakonna aukohus kogunes taas täna hommikul ja pärast kõikide tõendite ning ütluste põhjalikku kaalumist otsustas teha erakonna juhatusele ettepaneku Kristiina Ojuland ja Taimi Samblik, kes olid seotud valimispettusega erakonna juhatuse valimistel, erakonnast välja arvata. Einar Vallbaumi osas ettepanekut väljaarvamise kohta ei tehtud.

Aukohus märgib, et nii Sambliku kui Ojulandi puhul on nende seotus hääletamisega teiste isikute eest erakonna juhatuse valimistel tõendatud. Kristiina Ojuland tasus 39 isiku eest eest liikmemaksu, mis andis neile õiguse osaleda sisevalimistel. Samuti on ta pikka aega (alates aastast 2007) olnud Lääne-Virumaa maakonnaorganisatsiooni esimees. Taimi Samblik tunnistas aukohtule teiste isikute eest hääletamist, kinnitades, et tegi seda Kristiina Ojulandi korraldusel.

Kristiina Ojuland sellise korralduse andmist aukohtule ei tunnistanud, kuid esitas täiendavaid tõendeid nagu oleks probleeme valimistega olnud ka mujal Eestis. Kontrollimisel osutusid need valeväideteks.

Einar Vallbaumi osas ei leidnud aukohus kinnitust tema osalemise kohta häältega manipuleerimises.

Aukohus asus seisukohale, et identiteedivargusega seotud küsimustes võivad prokuratuurile avalduse teha isikud, kelle identiteeti on kuritarvitatud.

Aukohus pidas kahetsusväärseks, et mõne inimese tegevuse tõttu on heidetud halba varju kogu Eesti e-valimiste süsteemile ja rõhutas, et e-valimised on piisavalt turvalised.

Aukohus nõustus Väino Linde juhitud töörühma seisukohaga, et ükski selline rikkumine ei tohi jääda tähelepanuta ja vajadusel tuleb teemaga edasi tegeleda.

Aukohus on seisukohal, et antud kaasuse raames tuvastatud rikkumised ei anna alust kahelda 2013. aasta juhatuse valimistulemuste legitiimsuses.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt