Arto Aas: Vallad ja linnad saavad suurema rolli kohaliku arengu suunamisel

Arvamus
|
31.10.2016

Esitasin kooskõlastamiseks haldusreformi toetavate seadusemuudatuste eelnõud, millega antakse valdadele ja linnadele senisest suurem osa piirkondliku arengu suunamisel.

Haldusreformiga tahame saavutada selle, et omavalitsused pakuksid üle Eesti võrreldavalt häid avalikke teenuseid. Lisaks anname linnadele ja valdadele rohkem võimalusi omavahel koostööd teha ja ettevõtlust arendada. Oleme valinud suuna, mis muudab vallad ja linnad tugevamaks ja toetab ühtlasemat piirkondlikku arengut.

Omavalitsustele antakse ühiselt täitmiseks piirkonna arengu kavandamise ja piirkondliku ettevõtluskeskkonna arendamise ülesanne. Sealjuures jääb koostöövorm omavalitsuste valida. Ettevõtluskeskkonna arendamiseks antakse linnadele ja valdadele üle maakondlike arenduskeskuste juhtimine, suurendades nende rolli ettevõtluskeskkonna arendamisel ja piirkondliku spetsialiseerumise toetamisel. Need muudatused jõustuksid 1. jaanuarist 2018.

Ühistranspordiseaduse muudatustega, mis jõustuksid 1. juulil 2018, antakse pärast ühinemist maakonna ühistranspordi korraldamine maavalitsustelt üle maanteeametile, kes hakkab koos omavalitsustega regionaalsete ühistranspordikeskuste kaudu ühistransporti korraldama. Ühistranspordi riigipoolse rahastamise korraldus ja põhimõtted sellest ei muutu.

Avalik-õigusliku koostöö võimaldamiseks antakse alates 1. jaanuarist 2018 valdadele ja linnadele võimalus moodustada ühisameteid näiteks järelevalve teostamisel või sotsiaalvaldkonnas. Täiendavalt kaaluvad ministeeriumid eri ülesannete omavalitsustele üle andmise võimalusi pärast haldusreformi.

Rahandusministeerium esitas haldusreformi eesmärgi täitmist toetavad seadusemuudatused kooskõlastamiseks ministeeriumidele, omavalitsusliitudele ja teisele riigiasutustele ning arvamuse andmiseks ka muudele asjaomastele asutustele. Need on haldusreformi kontseptsioonis kirjeldatud muudatused, millega haldusreformi järel antakse omavalitsustele maakonna või piirkonna tasandil ühiseks täitmiseks uusi täiendavaid ülesandeid ning soodustatakse omavalitsuste koostööd. Muudatusi on kavas teha kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, avaliku teenistuse seaduses, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses, halduskoostöö seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduses, ravimiseaduses ja ühistranspordiseaduses.

 

Möödunud nädalal esitletud omavalitsuste rahastamise muudatuste kohta loe lähemalt rahandusministeeriumi veebilehelt: http://www.fin.ee/omavalitsuste-rahastamise-muudatused-leevendavad-aaremaastumist/


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt