Arto Aas: Vabadus on alati olulisem kui gaasihind

Arvamus
|
04.04.2014

Sel kolmapäeval juhtisin EL asjade komisjoni delegatsiooni Brüsselis, kus arutasime Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadiga energiajulgeoleku, siseturu ja taastuvenergiaga seotud küsimusi. Toimus kohtumine ka Belgia parlamendisaadikutega. Mõistagi andsid kõikides aruteludes tooni ärevad sündmused Ukrainas.

Ühelgi rahvusvahelisel tippkohtumisel ei räägita täna julgeolekuküsimustest ilma energiajulgeoleku aspektideta. Tänast Ukrainaga seotud sügavat kriisi tuleb rakendada positiivsete muutuste ette Eesti ja ülejäänud Euroopa Liidu energiasektori sõltumatuse suurendamisel. Vabadus on alati olulisem kui gaasihind.

Energiajulgeoleku rõhuasetus peab olema uute energiaühenduste loomisel ja alternatiivsete energiaallikate leidmisel. Samuti on tähtis koostöö energiaturul, alustades tihedast lõimumisest regionaalsel tasandil ning seejärel laiemalt Euroopa Liidu siseturul. Eestlastele on eriti oluline tihe ja usaldusväärne koostöö eelkõige Soome, Läti ja Leedu osapooltega.

Kohtumisel leiti, et energeetika sektori arengus on keskseks teemaks energiaallikate mitmekesistamine nii pakkumise, allikate kui tehnoloogia osas. Samuti ei saa välistada ka tuumaenergeetika arengut, millel on oma roll julgeoleku tagamisel ja CO2 heite vähendamisel.

Kohtumisel osalenud pidasid oluliseks arendada taastuvenergeetikat seal, kus see on kulutõhus ja looduslikult mõistlik.

Ühiselt tõdeti, et ELi energeetika sektoris on vaja läbi viia muutusi, kuid need ei tule lihtsalt. Olulised on ka väikesed muudatused, näiteks tarbijate harjumuste ja nutikate mõõdikute kaudu tarbijate käitumise mõjutamine.

Kohtumistel arutati kildagaasi arengu üle. Kildagaas mitmekesistaks energiaallikate valikut, kuid see ei peaks jääma ainsaks vahendiks valikute suurendamisel. Kindlasti on Euroopa jaoks olulise tähtsusega USAs kildagaasi valdkonnas toimuvad arengud.

ELi asjade komisjon kohtus ELi energeetika peadirektoraadis peadirektor Dominique Ristori, taastuvenergia ja energiatõhususe direktori Marie Donnelly, siseturuosakonna juhataja Inge Bernaertsi ja osakonnajuhataja KT Kilian Grossiga. Belgia parlamendis toimunud kohtumisel olid esindatud mitme poliitilise jõu esindajad eesotsas liberaal Herman De Croo´ga.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt