Arto Aas: Tallinna valimiste kõige olulisemad teemad on töökohad, teed ja pered.

Arvamus
|
07.10.2013

Tallinn väärib ausat ja avatud linnavalitsust, kes kaasab ja innustab oma inimesi. Et Eesti pealinna juhtimises toimuks samm paremuse suunas, on Reformierakonnal ette valmistatud põhjalik programm, millega saab tutvuda aadressil http://www.reform.ee/piirkond/tallinna-valimisprogramm.

Soovin esile tõsta kuus teemat, mis on minu silmis nendel valimistel kõige olulisemad.

1)     Teeme linna rahaasjad korda. Toome pealinna rohkem Euroopa Liidu toetusi ja muudame linna juhtimise avatuks. Võtame linna rahaasjad kontrolli alla. Korrastame linnaeelarve ja vähendame linna valitsemiskulusid 10% võrra, et linn suudaks investeerida tähtsatesse taristuobjektidesse (teedesse, lasteaedadesse jne). Erakondlik propaganda Tallinna eelarvest tuleb lõpetada.

2)     Muudame linnas liiklemise mugavaks  ja teeme korda Tallinna teed. Vähendame ummikuid ning ehitame valmis Russalka juurest kulgeva Põhjaväila ja Haabersti eritasandilise ristmiku. Alustame Kristiine ja Liivalaia-Pärnu maantee ristmike ümberplaneerimist. Suurendame teede remondi vahendeid 15 miljoni euroni aastas ning tagame valdkonna stabiilse rahastamise igal aastal. Rajame Ülemistele ühistranspordikeskuse, mis ühendab mugavalt bussi-, rongi-, trammi- ja lennuliikluse.

3)     Anname lapsevanemale kindluse, et linn toetab lapsi nende igas eluetapis. Kahekordistame laste sünnitoetuse 320 eurolt 650 euroni. Suurendame linna- ja eralasteaedade pearaha/lastehoiuraha praeguselt 106 eurolt 130 eurole lapse kohta kuus. Toetame nii era- kui linnalasteaias ja lastehoius käivaid lapsi võrdsetel alustel. Investeerime uute lasteaedade ehitusse ja vanade remonti igal aastal vähemalt kuus miljonit eurot. Teeme korda Tallinna koolimajad, et õpilasi ümbritseks keskendumist ja loomingulisust soodustav keskkond. Korrastame koolistaadionid ja spordiplatsid suurendamaks noorte võimalusi sportida.

4)     Linn olgu turvaline ja hoolitsetud. Hoovide korrastamiseks (valgustamine, uute parkimiskohtade rajamine) ning fassaadide ja küttesüsteemide renoveerimiseks  toetame ühistuid põhimõttel „1+1“ (igale investeeritud eurole lisab linn koos riigiga ühe euro). Ehitame uusi kõnniteid, mis muudavad linnas jalgsi ja lapsevankriga liikumise mugavaks. Loome turvalise jalgrattateede võrgustiku. Lõpetame eksperimendi tänavate pimendamisega ning valgustame pealinna tänavad, pargid, palliplatsid ja terviserajad keskkonnasäästlike valgustitega.

5)     Teeme Tallinnast tulevikku panustava ja arengule orienteeritud linna. Tagame suurte infrastruktuuri objektide rahastamise Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest, mille tulemusel saab tellimusi Eesti ettevõtja ning luuakse juurde täiendavaid töökohti. Avame linna merele, et Patarei merekindluse ja Lennusadama ümbrusest kujuneks linna uhkus. Rajame Tallinnasse uue olümpiaujula.

6)     Tallinn peab olema ettevõtjasõbralik linn, kus soodustatakse kõrgepalgaliste töökohtade loomist. Uute töökohtade loomiseks soodustame tööstusparkide ja loomeinkubaatorite rajamist. Toetame noortele ettevõtluskoolituste korraldamist. Võtame eesmärgiks detailplaneeringute menetlemise lühendamise kuuele kuule. Teeme linna planeerimisel koostööd Eesti Arhitektide Liiduga ning lähtume põhimõttest arendada linna piirkondade, mitte üksikkruntide kaupa. Et Tallinn oleks investoritele atraktiivne peab linnajuhtimine olema avatud, professionaalne ja usaldusväärne.

Soovime Tallinnast teha linna, mille üle tunneks uhkust iga tallinlane. Linna, kus lapsevanem ei pea muretsema lasteaiakoha pärast ja autojuht ei pea mõtlema teedeaukude peale. Linna, kus ettevõtluses valitseb aus konkurents, mitte korruptiivsus. Linna, kus tallinlasel  on turvaline elada ja väliskülalisel mõnus olla.

20.oktoobril otsustad Sina, kuidas juhitakse meie kodulinna järgmised neli aastat. E-valimised algavad juba 10.oktoobril veebiaadressil www.valimised.ee


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt