Arto Aas: Riigiasutuste sisebürokraatia peab vähenema

Arvamus
|
11.11.2016

Osana bürokraatia vähendamise programmist tegeles valitsus riigiasutuste sisemise halduskoormuse kärpimisega. Riigiasutuste sisebürokraatia vähendamiseks laekunud 963 ettepanekust on esimesed 49 juba ellu viidud ning rahandusministeeriumis koostatakse teiste ettepanekute teostamiseks tegevuskava.

Tulemusena väheneb riigiasutuste halduskoormus nii asutuste siseselt kui ka nende omavahelises suhtluses. 

Lisaväärtust mitteloova halduskoormuse vähenedes jääb riigitöötajatel rohkem aega väärtustloovate tegevuste tarbeks. Mida vähem kasutut bürokraatiat, seda paremini suudame pakkuda avalikku teenust. Vaadates laekunud ettepanekute rohkust, saame öelda, et suudame olla kriitilised ka omaenda tegevuse suhtes. Nüüd on vaja probleemkohad riigi igapäevases suhtluses lahti harutada ja tööprotsesse ka reaalselt muuta.

Rahandusministeeriumi kogus avaliku sektori sisese halduskoormuse vähendamiseks 963 ettepanekut, millest ministeeriumidelt on 492, ametitelt 237, riigikantseleilt 20, põhiseaduslikelt institutsioonidelt 20 ja kohalikelt omavalitsustelt 194.  Kõige enam on ettepanekuid esitati

  • asjaajamise korraldamise (kirjavahetus, dokumendihaldussüsteemid jne.),
  • eelarvestamise (riigieelarve ja riigieelarve strateegia koostamine, eelarve lisataotlused,      kinnisvara investeeringute otsuste ettevalmistamine jne.),
  • strateegilise planeerimise (arengukavade, strateegiate jne koostamine, aruandlus jne.),
  • õigusloome (väljatöötamis kavatsus, kooskõlastamine, kaasamine jne.),
  • hangete (nt, ühishanked, menetlemine  jne.) ning
  • personali ja palgakorraldusega (dokumentatsiooni vormistamine, värbamine jne.) seonduvalt.

Juba teostatud ettepanekutena näiteks liidestati saldoandmike infosüsteem ja äriregistri majandusaasta aruannete andmebaas aruandluse lihtsustamiseks, töötati välja eestkostel laste abistamise ja teotuste skeem asjaajamise lihtsustamiseks, lihtsustati asutuste vahelist riigivara üleandmise protsessi, volikogud saavad edasi volitada minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste moodustamise otsustamise valla- või linnavalitsusele jne.

Esmane ülevaade laekunud ettepanekutest anti 31.oktoobril toimunud nullbürokraatia teemalisel ministrite kohtumisel. Edasi tuleks kokku leppida ettepanekute lahendamise konkreetne tegevuskava ning seejärel avalikustatakse ettepanekud koos teostatavuse hinnangutega rahandusministeeriumi kodulehel. Tegevusi ettepanekute elluviimiseks koordineeris rahandusministeerium ning seaduste muutmist eeldavate ettepanekute kohta nullbürokraatia rakkerühm.

Sisebürokraatia vähendamine toetab riigivalitsemise reformi elluviimist, et muuta kogu Eestis kättesaadavaks kasutajate vajadustele vastavad avalikud teenused, lihtsustada ettevõtjate ja elanike suhtlust riigiga ning tõhustada riigi sisemist töökorraldust. Loe sisebürokraatia vähendamise ja riigivalitsemise reformi kohta täpsemalt rahandusministeeriumi kodulehelt.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt