Arto Aas: Miks on Euroopa Parlamendi valimised olulised?

Arvamus
|
30.01.2014

Euroopa Parlamendi valimised on olulised, sest tegemist on ainsa otsevalitava institutsiooniga Euroopa Liidus. Kodanike aktiivne osavõtt valimistel tagab Euroopa Parlamendi võimu legitiimsuse ja esinduslikkuse. Euroopa Parlamendi valimistega kinnistatakse demokraatliku valitsemiskorraldust Euroopa Liidu juhtimises.

Euroopa Parlament esindab EL tasandi õigusaktide vastuvõtmisel valijate poliitilisi huve. Ilma europarlamendi nõusolekuta ei saa EL tasandi õigusakte vastu võtta. Euroopa Parlamendis langetatakse otsuseid, mis puudutavad EL kodanikena meid kõiki. Näiteks põllumajanduse valdkonnas on Euroopa tasandi õigusaktidel palju olulisem roll kui siseriiklikel seadustel. Euroopa Parlamendi valimiste kaudu on võimalus nende otsuste suunda mõjutada.

Euroopa Parlamendi valimised on olulised ka seetõttu, et EL poliitilises süsteemis on Euroopa Parlamendil roll pidevalt kasvanud. Alates 1979. aastast, kui toimusid esimesed otsevalitavad europarlamendi valimised, on Euroopa Parlamendile antud lepingutega üle üha enam ülesandeid ja võimu. Näiteks Euroopa Liidu eelarvet pole ilma europarlamendi heakskiiduta võimalik vastu võtta. Eelarve on aga üks kõige olulisem poliitika kujundamise ja juhtimise vahend.

Lisaks väidan, et Euroopa Parlamendi valimised on olulised, kuna 2014. a valimiste järgselt kogunev europarlament kinnitab ametisse uue Euroopa Komisjoni presidendi. Euroopa Komisjoni presidendi tulek enim hääli saanud Euroopa Parlamendis esindatud poliitilise jõu hulgast määratleb EL poliitilise arengusuuna järgmiseks viieks aastaks. Samuti peavad kõik Euroopa Komisjoni volinikukandidaadid enne ametisse saamist läbima avaliku kuulamise Euroopa Parlamendis. Mitte kõik kandidaadid pole parlamendi heakskiitu saanud. Seega on europarlamendil tähtis roll Euroopa Liidu poliitiliste liidrite valikul.

Euroopa Parlament on ka aktiivne välispoliitiline toimija, demokraatia ja põhiõiguste  kaitsja nii Euroopa Liidus kui rahvusvahelisel areenil. Euroopa Parlament on esindanud väärtustepõhist välispoliitika suunda, näiteks tõstatades küsimusi inimõiguste järgimise kohta Venemaal. Euroopa Parlament on suurepärane foorum, kus ka Eesti suguse väikeriiki hääl ja kogemus saab võimenduda. See eeldab muidugi Eestist valitud saadikute professionaalsust ja pealehakkamist. Näiteks EL Läänemere strateegia sündimisel ja kommunismikuritegude hukka mõistmisel on Eesti saadikutel olnud silmapaistev roll.

Kahtlemata on väga oluline küsimus europarlamendi valimiste osavõtu aktiivsus. Valijate aktiivne osavõtt valimistel tagab Euroopa Parlamendi võimu legitiimsuse ja esinduslikkuse. Mida kõrgem on valimisaktiivsus, seda paremini kajastavad tulemused terve elanikkonna eelistusi. Madala aktiivsuse puhul võimenduvad populistlikud ja äärmuslikud seisukohad, mis seavad kahtluse alla valimistulemuste representatiivsuse ja mis veelgi hullem – võivad halvata europarlamendi ja seega kogu Euroopa Liidu toimimise.

Europarlamendi valimistel tuleb keskenduda küsimustele, mis käsitlevad EL tulevikku ja kuuluvad Euroopa Parlamendi pädevusse. Ainult nii on võimalik valijatel saada adekvaatne pilt nendest erakondadest ja poliitikutest, kes omavad teadmisi ja kogemusi Euroopas töötamiseks. Pelgalt protestisõnumid või valijate hullutamine europarlamendi pädevusse mitte kuuluvate lubaduste andmisega, võivad olla küll päevapoliitiliselt atraktiivsed, aga pikas perspektiivis suurendavad valijate pettumust ja võõrandumist.

Kokkuvõttes: võttes arvesse Euroopa Parlamendi rolli Euroopa Liidu eelarve kinnitamisel, poliitiliste liidrite valikul ja poliitikate kujundamisel, võib kindlalt väita, et Euroopa Parlamendi kui otsevalitava esinduskogu valimised on väga olulised.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt