Riigikogu liige Aivar Sõerd meenutab, kuidas menetleti ulatuslike maksumuudatuste kobareelnõu 2016. aasta lõpus.

Just selle kobareelnõuga kehtestati ka kuni tänaseni kehtiv maksuküür ehk aastatulust sõltuv maksuvaba tulu süsteem.

Leidsin oma arhiivist pildi 2016. aasta 2. detsembri rahanduskomisjoni istungist. Toonane Isamaa rahandusminister Sven Sester annab rahanduskomisjonile ülevaadet 2016. aasta lõpus Keskerakonna juhitud koalitsiooni kavandatud ulatuslikest maksumuudatustest. Alumisel pildil on valitsuse teadaanne, et valitsus arutas päev varem, 1. detsembril ulatuslike maksumuudatuste paketti ja otsustas need esitada riigikogu rahanduskomisjonile.

Esitatigi. Nagu öeldud, 2. detsembril anti rahanduskomisjonile lühiülevaade slaididel ja 5. detsembril oli eelnõu juba rahanduskomisjonis ametlikult menetlemisel.

Eraldi maksuseaduste eelnõusid ei koostatud, maksumuudatused vormistati ühe kobarana ja liideti juba riigikogu menetluses oleva tulu- ja sotsiaalmaksuseaduse eelnõu külge. Algse eelnõu sisu oli kitsas, sellega sooviti suurendada vaid terviseedenduse maksuvaba tulu määra 100 euroni ja tõsta maksuvaba tulu pensionäridele.

Ulatuslik maksumuudatuste pakett aga vormistati ühe muudatusettepankuna! juba menetluses olevale eelnõule. Muudatusettepanekus oli niinimetatud maksuküüru süsteemi kehtestamine, muudeti sotsiaalmaksu, tõsteti aktsiise, muudeti maksukorralduse ja ravikindlustuse seadust, muudeti käibemaksuseadust, riigilõivuseadust ja sooviti kehtestada automaks niinimetatud autode registreerimistasu sildi all.

Muudatusettepanekuteks anti kaks päeva ja 19. detsembril 2016. aastal oli ulatuslik maksutõusude ja maksumuudatuste pakett ühe kobarana, varem menetluses olnud seaduseelnõu sabas, vastu võetud. Ühel pildil on ka muudatusettepaneku väljatrükk (39 lehel). Mõjuanalüüsid olid puudulikud ja näilised, need vormistati hiljem, arutelud olematud ja osapoolte ärakuulamine formaalne. Ajaliselt polnudki selleks ruumi.

Omalt poolt rõhutan, et loomulikult on selline praktika absoluutselt lubamatu.

Aga olgu see meeldetuletuseks praegustele opositsioonierakondadele, kes on alustanud ulatusliku obstruktsiooniga riigikogus ja astunud üles kriitikaga praeguse koalitsiooni kavandatavate maksumuudatuste eelnõude menetlemise osas.

Praeguste maksumuudatuste puhul on tõepoolest piiratud ajaruum. Aga muus osas on asjad ikka väga erinevad. Maksumuudatused on küll ühes eelnõus, aga mitte nii nagu tookord, kui need olid kobarana poogitud juba menetluses oleva eelnõu külge. Teiseks, kavandatud on tavapärane arutelude protsess riigikogu rahanduskomisjonis, ka seaduses ettenähtud ajaraam menetluseks on olemas, läbi on viidud mõjuanalüüsid ning jätkatakse osapoolte ärakuulamisega.