146

Karmen Joller

Europarlamendi kandidaat Karmen Joller | Kindel valik Euroopas!
Sini-must-valge

Eesti ja kogu Euroopa jaoks on teema nr 1 kahtlemata sõda Ukrainas. Veremaa jultumus ja kuritegelikkus on kirjeldamatud. Ukrainlased on vaenlast kinni hoidnud, kuid nad ei saa ilma meieta. Et Veremaa jultumus ja saagiahnus ei kasvaks, tuleb talle koht kätte näidata.

Eesti on teinud kõik, et arusaam Veremaa ohtlikkusest jõuaks kogu Euroopasse ja mujalegi. See töö peab jätkuma. Enam kui kunagi varem on vaja hoida ühtset Euroopat.

Euroopa tasandil on vaja tegeleda ka tervishoiu- ja sotsiaalteemadega.

Üheks oluliseks teemaks on harvikhaiguste ravimid, aga ka muud ravimid, mille jaoks Eesti ja isegi Baltimaade turg on liiga väike - sellistel puhkudel on vajalik teha koostööd teiste riikidega, et ka haruldaste haiguste ravimid oleksid meie patsientide jaoks kättesaadavad ja meie riigi jaoks talutava hinnaga. Heaks näiteks oli koostöö vaktsiinide hankimisel pandeemia ajal - meie väikse turu tingimustes ei oleks me COVID-19 vaktsiine endale lubada saanud. Sarnane koostöö aitaks meid praegugi mitmete muude ravimite hankimisel.

Lisaks on oluline teema tööjõud - kogu Euroopas on mure, et arste ja õdesid on vähe. Oluline on teha piiriülest koostööd, kasutades ära tänapäeva digitaalseid tehnoloogiaid. Tähtis on, et eri riikide vahel töötades oleks tagatud ka patsientide terviseandmete turvalisus, terviseotsustel oleksid selged vastutuspiirid jms. Tähtis on soodustada ka haiglate ja erinevate meditsiinierialade koostööd.

Nii tervise kui ka julgeoleku seisukohalt oluline teema on väärinfo levik ja andmekaitse. Euroopa Liidus töötatakse praegu välja seadusandlust, mis reguleerivad seda, kuidas näiteks sotsiaalmeediaplatvormid võivad meie andmeid kasutada, kuidas nad peaksid kontrollima platvormidel jagatavat infot jms. On oluline, et inimesed saaksid oma elu ja tervist puudutavaid otsuseid teha adekvaatse info põhjal ja et inimeste andmed ei muutuks müügiartikliks.

Aitäh, kui otsustad mind toetada!

Haridus: Tartu Ülikool, kõrgharidus
Keeled: eesti, inglise, vene