147

Maarja Metstak

Europarlamendi kandidaat Maarja Metstak | Kindel valik Euroopas!
Sini-must-valge

Oma igapäevatöös puutun tihti kokku Euroopa Liidu õigusaktidega. Soovin panustada Euroopa õigusloomesse, et kaitsta Eesti riigi, inimeste ja ettevõtjate huve. Ühtne, vaba ja tegus Euroopa on meie julgeolekugarantiiks.

Olen Reformierakonna juhatuse liige ning Harju- ja Raplamaa maakondliku organisatsiooni juhatuse esimees. Mul on töökogemus kohaliku omavalitsuse finantsjuhina, olen volikogu liige ning revisjonikomisjoni esimees. Hetkel nõustan ettevõtete juhte finantsjuhi ja -eksperdi rollis kiiresti arenevas juhtimiskonsultatsiooni ettevõttes, mis aitab ellu viia EL rohe- ja digipööret Eesti tööstusettevõtetes, suurettevõtetes ning avalikus sektoris.

Kui osutun valituks, pühendun täielikult Euroopa Parlamendi tööle ning teen kõik endast oleneva, et tagada Eesti riigi heaolu ja tulevik. Erakonna juhatuse liikme roll aitab tagada, et Eesti esindajana Euroopas oleksin samaaegselt seotud ka meie kohaliku eluoluga. See tasakaal on oluline, et tagada tõhus suhtlus ja teadlikkus nii Euroopa kui ka Eesti tasandil.

Haridus: magistrikraad terviseteadustes Tallinna Ülikoolist ja magistrikraad ärikorralduses Tallinna Tehnikaülikoolist
Keeled: eesti, inglise