145

Hanah Lahe

Europarlamendi kandidaat Hanah Lahe | Kindel valik Euroopas!
Sini-must-valge

Euroopa Parlamendis seisan roheleppe kaasava ja õiglase täideviimise, ringmajanduse edendamise ning noorte osaluse suurendamise eest poliitikas. Minu töökogemus nii erasektoris kui erakonnas ja täna Riigikogus on mulle näidanud, et vanus on vaid number - töökuse ja ambitsioonikusega on võimalik ka juba noore inimesena edukalt panustada ühiskonnaelusse.

Euroopa Parlament peab olema Euroopa Liidu kodanike esindajana progressiivne ja tulevikkuvaatav. Parempopulismi tõus on pannud Euroopa Liidu roheleppe tule alla - olen oma silmaga näinud nii põllumeeste kui kliimaaktivistide proteste Brüsselis. Mõlema puhul on selge, et roheleppega ei olda rahul ning et ainuüksi roheleppe kehtestamisest ühiskondlikku kokkulepet kliima- ja keskkonnapoliitika osas ei sünni.

Üheks ambitsioonika kliima- ja keskkonnapoliitika vedamise põhjuseks toovad poliitikud tulevaste põlvede heaolu. Ent kui tänased noore põlvkonna esindajad soovivad poliitikas ja oma tulevikku puudutavates otsustes sõna sekka öelda, vaadatakse sellele viltu.

Tänane olukord on üsna nigel - Euroopa Parlamendis on 705 liiget ning vaid 6 nendest on alla 30-aastased. Ma olen kindel, et generatsioonideülene koostöö Euroopa Parlamendis on tulevikkuvaatava poliitika jaoks väga oluline. Nii noortel kui vanematel põlvkondadel on erinevaid oskusi ja kogemusi nii tänaste kui tulevaste kriiside lahendamiseks - sõjast kliimakriisini.

Haridus: bakalaureusekraad halduses- ja ärikorralduses Tallinna Ülikoolist, omandamisel magistrikraad keskkonnakorralduses ja -poliitikas Eesti Maaülikoolis
Keeled: eesti, inglise