Reformierakonna blogi: Jaanus Ratas: Eesti kui õigusriigi au on tugevalt riivatud

Arvamus
|
11.06.2018

Jaanus Ratas, Lääne-Nigula volikogu liige, Reformierakond

Harju maakohtu otsus, mis lõpetas Tallinna endise linnapea, Keskerakonna endise esimehe Edgar Savisaare süüasja tema raske haiguse tõttu, seab kahtluse alla Eesti õigusriigi suutlikkuse.

Keegi ei kahtle, et Eesti on õigusriik, kuid õigusriigi oluliseks printsiibiks on ka side õiguse ja õigluse vahel. Riigiprokuratuur esitas Savisaarele süüdistuse altkäemaksu vastuvõtmises, suures ulatuses toime pandud rahapesus, Tallinna linna vara ebaseaduslikus omastamises ning suures ulatuses Keskerakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Kuigi kedagi ei tohi käsitleda kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, on süüdistuste jada sedavõrd tõsine, et paratamatult riivab kohtu otsus menetlus Savisaare osas lõpetada nii Eestis kehtivat õigust kui ka õiglustunnet.

Eesti õigussüsteemi peetakse tugevaks, kuid paraku näeme üha enam suuri puudusi, mis ei anna võimalust kuriteos kahtlustatava süü või süütuse tõendamiseks. Tervislikel põhjustel kohtupidamise venitamine on igapäevane reaalsus. Tegemist on levinud meetodiga, sest kõigile on teada, et tervisliku seisundi hindamine on keeruline ja võib olla väga subjektiivne. Ka Savisaare kaasuses jõudis ekspertkomisjon kahel korral seisukohale, et Savisaar on võimeline kohtuistungil osalema. Siiski piisas kohtu hinnangul vaid ühest ekspertkomisjoni liikme vastupidisest seisukohast, et põhjendada kohtumenetluse lõpetamist tervislikel põhjustel.

Toimunu paiskab õhku küsimuse, kas otsus järgib seadusandja tegelikku tahet. Eestis on kriminaalmenetlust võimalik lõpetada, kui kahtlustatav või süüdistatav on parandamatult haigestunud ning ei ole seetõttu võimeline menetluses osalema ega karistust kandma. Seaduses ei ole aga täpsustatud, mida parandamatult haigestunud tähendab. Sellest tulenevalt on kohtule antud suur kaalutlusõigus otsustamaks, keda võib süüdistusest vabastada ja keda mitte. Seadusandjal oleks tark kaaluda selle sätte konkreetsemaks muutmist, et anda sisu mõistele „parandamatult haigestunud”.

Kui naasta ekspertkomisjoni hinnangust päriselu juurde, siis paratamatult on kõigile ajakirjanduse vahendusel silma jäänud Savisaare terviseprobleemid eelkõige istungitel või istungitele lähedasel ajal. Küll oli Savisaar täies elujõus 2017. a sügisel, kui toimusid kohalike omavalitsuste valimised. Kampaania tegemisel jagus energiat piisavalt, kuigi juba enne valimisi oli välja toodud Savisaare kehv tervislik seisund, mis takistab kohtumenetlust.

Kohus on Savisaare protsessile pidurit tõmmanud, mistõttu ringlema jäävad vaid oletused ja süüdistused, mis aga ei anna võimalust tõe väljaselgitamiseks. Kohtu suutmatus riivab eelkõige kodanike õiglustunnet ning vähendab kohtuvõimu usaldusväärsust.

Avaldatud LääneElus 7.06

Jälgi autori tegevusi sotsiaalmeedias:

Jaanus Ratas

Jaanus Ratas: Eesti kui õigusriigi au on tugevalt riivatud was originally published in Arvamuslood on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt