Reformierakond: keskkonnapoliitika olgu roheline ja reaalne

Uudis
|
08.11.2006

Reformierakonna juhatus kinnitas täna erakonna keskkonnapoliitika põhiteesid kevadiste Riigikogu valimiste programmiks.

Teesid võib kokku võtta kahe sõnaga: ROHELINE JA REAALNE. Reformierakond näeb põhieesmärgina Eestis sellise keskkonnapoliitika rakendamist, mis lähtuks rohelisest mõttelaadist ja oleks lisaks sellele ka riigivalitsemisel reaalselt rakendatav.

“Kindlasti on nii kõikidel erakondadel, kui ka igal inimesel oma ettekujutus sellest, kuidas Eestit haljendavaks paradiisiaiaks muuta. Millegipärast on meil metsad aga ikka prügi täis ja reostuse korral läheb aega, kui selgeks saab, kes selle koristama peab,” lausus Reformierakonna fraktsiooni esimees Riigikogus, Jaanus Tamkivi, kes varem on juhtinud parlamendi keskkonnakomisjoni.

Tamkivi kinnitusel soovib Reformierakond Eestis sellist keskkonnapoliitikat, mis tagaks ja säilitaks rahva püsimist toetava puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna. Osaks sellest on nii puhas joogivesi ja õhk, kui ka prügi ja heitvete reostust välistav käitlemine igas Eesti paigas. “Reformierakond lähtub arusaamast, et inimene on looduskeskkonna osa ning taotleb oma poliitikas mõistlikku tasakaalu keskkonnakaitse ning muude ühiskondlike sihtide vahel. Majandusliku huvi ning avaliku ja põhjendatud keskkonnakaitsehuvi konflikti korral tuleb eelis anda keskkonnakaitsele,” selgitas parlamendisaadik ja erakonna juhatuse liige Tamkivi.

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Kõiv märkis, et energia ning fossiilkütustega seotu on üha enam muutumas kogu maailma arengu võtmeküsimuseks. “Peame valmistuma põlevkivi kui ammenduva ressursi asendamiseks. Põlevkivi tuleb kaevandada säästlikult ja keskkonnaohutult. Peame suurendama Eesti energeetilist julgeolekut. Eesti peab osalema uue tuumajaama ehitamisel Leedus ning tegema tuumaenergeetikaalast koostööd Soomega. Suurendada tuleb alternatiivenergeetika osakaalu,” refereeris Kõiv erakonna keskkonnapoliitika plaane.

“Osalemine Leedu tuumaenergeetika projektis on kõige mõistlikum ja keskkonnasõbralikum tee vältimaks Eesti ülessonkimist, kogu põlevkiviressursi arutut ärapõletamist ja Eesti sõltuvusse sattumist Vene energiakandjatest. Hirmkallist alternatiivenergeetikast kahjuks Eesti vajadusteks üksi ei piisa,” ütles Kõiv.

Reformierakonna keskkonnateesid rõhutavad, et Eesti vajab parimat kaasaegset seire- ja järelvalvetehnoloogiat keskkonnariskide vältimiseks ja reostuse avastamiseks ning kõrget valmisolekut reostuse tõrjumiseks ja ärahoidmiseks.

Reformierakond soovib ka toetada ökoloogiliselt puhata toidu tootmist ja tarbimist, anda riigile mittevajalikud okupatsiooni ajal sõjaväe poolt lagastatud maad tsiviilkäibesse ning lammutada kolhoosikeskustesse kunagi ehitatud tondilossid. Keskkonnasäästlikud biokütused peavad jääma aktsiisivabaks.

Reformierakond peab keskkonnapoliitika elluviimisel oluliseks koostööd kõigi kodanike, samuti kodanikeühendustega. Seadusi tuleb muuta nii, et karistus keskkonnakuritegude eest oleks vastavuses keskkonnale tekitatud kahjudega. Karistustena soovitab Reformierakond rikkumiste tagajärgede likvideerimisega seotud ühiskondlikku tööd, näiteks prahi koristamine metsast või teepeenardelt.

Reformierakonna keskkonnapoliitika põhiteesidega on võimalik ähemalt tutvuda erakonna koduleheküljel www.reform.ee/?q=/ee/valimised/poliitikad/keskkonnapoliitika

Täiendav info:
Jaanus Tamkivi 51 15 501
Tõnis Kõiv 50 65 300

Teate koostas ja edastas:
Peep Lillemägi
Reformierakonna fraktsiooni pressinõunik Riigikogus
51 31 265


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt