Reformierakond esitas Riigikogu menetlusse vaenukõne kriminaliseeriva eelnõu

Uudis
|
Kaja Kallas
|
19.10.2020

Reformierakonna Riigikogu fraktsioon andis täna parlamendi menetlusse eelnõu, millega kriminaliseeritaks vaenukõne.

“Tänu valitsuskoalitsioonile on vaenu õhutamine erinevate vähemuste suhtes muutunud järjest tavapärasemaks. Aga õigusriigis ei peaks see nii olema ja vaenu õhutamine ja avalik vägivallale kutsumine, peaks olema kriminaalkorras karistatavad, isegi kui koheselt ei ole konkreetseid ohvreid,” märkis eelnõu üle andnud Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas.

Tema sõnul algatab Reformierakond eelnõu vaenukõne kriminaliseerimiseks, et ühiskonnas vaenu õhutajaid saaks korrale kutsuda.

Kallas viitas ettekandes Eesti Vabariigi põhiseaduse § 12le. „Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkammise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist erinevate ühiskonnakihtide vahel.”

Eelnõu seletuskirja järgi rikuvad rassism ja ksenofoobia otseselt vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ja õigusriigi põhimõtteid. Kuna ohvrid on sageli eriti kaitsetud ega soovi algatada kohtumenetlust, siis tuleb tagada, et rassismi ja ksenofoobia ilminguid sisalduvate süütegude uurimine ja nende üle kohtumenetluse algatamine ei sõltuks ohvrite esitatud tunnistustest või süüdistustest, öeldakse seletuskirjas.

Seletuskirja järgi on Eesti osalisena Euroopa Liidu nõukogus 28. novembril 2008 võtnud vastu otsuse teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse vahenditega (Nõukogu raamotsus 2008/913/JSK), kuid ei ole seda kokkulepet siiani täitnud ja vastavaid muudatusi karistusseadustikku sisse viinud.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt