Reformierakond avalikustas turvalisuspoliitika programmi

Uudis
|
08.01.2011

Reformierakonna sisejulgeoleku- ja turvalisuspoliitika eesmärk on inimelude, inimeste tervise ja vara edukas kaitsmine ning Eesti põhiseadusliku korra, sisemise rahu ja stabiilsuse kindlustamine.

„Kodanike turvatunne võrsub heast majanduslikus ja sotsiaalsest elukeskkonnast ja toetub kodanike endi hoiakutele ja osalusele. Turvaline on ühiskond, kus õiguskaitseorganitel on vähe põhjusi sekkuda, kuid kui see on vajalik, siis toimub see tõhusalt ja kiiresti. Oluline on isikute põhiõiguste ja privaatsuse kaitsmine,” ütles Reformierakonna juhatuse liige, justiitsminister Rein Lang.

„Kodanike riigis ei tohi kodanik oma riiki karta. Jõuametkondade üle tuleb tagada tõhus järelvalve,” rõhutas Lang.

„ Meile on oluline õigusruumi selguse ja arusaadavuse suurendamine. Jätkame Eesti õigussüsteemi korrastamist selles suurema kooskõla ja lihtsuse saavutamiseks ning ülereguleerimise vältimiseks. Oluline on see, et kodanik leiaks kogu valdkonna seadused ühest tekstist ning saaks üheselt aru oma õigustest ja kohustustest. Muudame süütegude menetlemist kiiremaks ja arusaadavamaks, samuti ehitame uue Tallinna vangla,” lausus Lang.

„Võtame vastu uue kohtute seaduse, mis muudab kohtusüsteemi ühtseks tervikuks ja viib selle välja täitevvõimu korralduse alt. Kohtumenetluse pikkus tsiviilasjas ei tohi reeglina ületada 100 päeva ühes kohtuastmes. Eelarvevõimaluste tekkel laiendame tasuta õigusabi kättesaadavust abivajajatele,” lisas justiitsminister.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Mati Raidma sõnul peab Reformierakond turvalisuse suurendamiseks oluliseks arendada riigi ja kogukondade omavahelist head koostööd, muuhulgas naabrivalve, abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate liikumiste ning ennetuse valdkondades.

„Taastame siseministri juures ühiskondliku turvalisuse nõukoja. Rakendame moodsa korrakaitse seaduse, mis loob tingimused nüüdisaegse, ühtse ja õigusriigi aluseks olevale avaliku korra kaitse süsteemile Eestis,” märkis Raidma.

„Kodanike turvatunnet suurendab korrakaitse nähtavus, reageerimise kiiruse ja tõhusus. Varustame pääste-, politsei- ja piirivalveasutused logistiliselt põhjendatud asukohtades tehnika viimase sõnaga, sh kindlustame kõikide kõrgema tähtsusega väljakutsete puhul helikopteriteenuse olemasolu. Kindlasti on oluline parandada korrakaitsjate väljaõpet,” sõnas Raidma.

„Reformierakonna jaoks on tähtis, et sisejulgeolekut tagavate ametkondade töö oleks võrdselt väärtustatud. Selleks võtame vastu uue avaliku teenistuse seaduse, mis kaotab erisused sisejulgeolekut tagavate teenistuste sotsiaalsetes garantiides, väärtustades nii kõigi meeste ja naiste pühendumust ning panust kaaskodanike turvalisusesse,” rääkis Raidma.

Reformierakonna sisejulgeoleku- ja turvalisuspoliitika programm näeb ette uue Sisekaitseakadeemia rajamise alustamist Ida-Virumaale ja tipptasemel Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi töölerakendamist. Eraldi toob Reformierakonna programm välja sammud võitluseks lähisuhete- ja koolivägivalla, korruptsiooni ning küberkuritegevusega. Olulisel kohal on ka rahvusvahelise õiguskaitse ja turvalisuse alase koostöö edendamine.
 
Reformierakond on tänaseks avalikustanud haridus-, energeetika-, transpordi-, pere- ja rahvastiku-, majandus- ja rahandus-, tööturu-, sotsiaal- ja tervishoiu-, välis- ja riigikaitse-, IT-, rahvusvähemuste- , riikluse- ja keelepoliitika programmid avalikuks aruteluks. Lõplikult kinnitab Reformierakond oma valimisnimekirja ja -programmi 15. jaanuaril 2011 toimuval Üldkogul Tallinnas.

Reformierakonna programmipeatükkidega saab lähemalt tutvuda siin: www.reform.ee/programm.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt