Rait Maruste: Õiguskantsleri ettepanek jälitustegevuse seaduse muutmiseks leidis toetust

Arvamus
|
03.06.2011
   72 poolthäälega toetas Riigikogu õiguskantsleri ettepanekut nr 12 jälitustoimingust teavitamise ja selle kontrolli kohta. 
   Õiguskantsler Indrek Teder analüüsis põhiseadusliku järelvalve korras kriminaalmenetluse seadustiku ja jälitustegevuse seaduse regulatsiooni. Õigusliku analüüsi tulemusena jõudis õiguskantsler järeldusele, et nimetatud seaduse osa sätted ei ole kooskõlas põhiseadusega. 
   Õiguskantsler märkis oma ettekandes, et ettepanek puudutab jälitustoimingust teavitamise edasilükkamist ja teavitamata jätmist kriminaalmenetluse või jälitustegevuse kahjustamise või kuritegevuse soodustamise ärahoidmiseks, kuid kriminaalmenetluse seadustik ja jälitustegevuse seadus sisaldavad ka teisi jälitustoimingust teavitamise edasilükkamise aluseid, näiteks salajase kaastöötaja kaitseks. Teder rõhutas, et ettepanekuga nõustumise korral on seetõttu otstarbekas vaadata üle jälitustoimingust teavitamise süsteem tervikuna, sest õiguskantsleri seisukoha kujundamisel arvestatud põhimõtted laienevad suures osa ka teistele teavitamise ettelükkamise alustele. Õiguskantsler leidis, et kõigepealt tuleks seaduse sõnastust täpsustada ja näha ette vastav kontrollorgan. 
Ettekannetega esinenud põhiseaduskomisjoni aseesimees Deniss Boroditš ja õiguskomisjoni liige Andres Anvelt andsid ülevaate nimetatud komisjonides toimunud aruteludest õiguskantsleri ettepaneku üle. Komisjonid leidsid, et õigusriigis peavad isiku õigused olema kindlalt kaitstud ja inimesed peaksid tundma end turvaliselt. Põhiõiguste riived peaksid olema võimalikult täpselt ja hästi reguleeritud. Leiti, et kindlasti tuleb seaduses täpsustada need mõisted, mis õiguskantsler oma ettepanekus välja tõi, sellised nagu “kuritegevuse soodustamine” ja “oht jälitustoimingu eesmärgile”, mis on ilmselt liiga laiad mõisted. Komisjonid leidsid samuti, et järelvalve regulatsioon jälitustegevuseset mitteteatamise kohta tuleb kindlasti paremini reguleerida selleks, et tagada isikute põhiseaduslike õiguste tõhus kaitse. Sellest tulenevalt otsustasid nii põhiseaduskomisjon kui ka õiguskomisjon toetada õiguskantsleri ettepanekut. 
Allikas: Riigikogu istungipäeva kokkuvõte, http://www.riigikogu.ee/index.php?id=88364 (02.06.2011)


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt