Lauri Luik: hea sõnum pensionäridele (Lääne Elu)

Arvamus
|
|
05.06.2007

Viimasel ajal on palju juttu ol­nud kiirest majanduskasvust ja elujärje märgatavast paranemi­sest. Pole raske näha erinevusi prae­gusaja ja viie aasta taguse Eesti elu­olus.

Lääne Elu, 05.06.2007

Viimasel ajal on palju juttu ol­nud kiirest majanduskasvust ja elujärje märgatavast paranemi­sest. Pole raske näha erinevusi prae­gusaja ja viie aasta taguse Eesti elu­olus.

Riigil läheb üldjoontes tõepoo­lest hästi, kui välja arvata aprillikuu lõpu sündmused. See kõik on õige poliitika ja meie tublide Eesti inimeste raske töö vili. Kiires majanduslikus kasvutempos ei tohi me aga unustada inimesi, kes on oma panuse riigi hü­vangusse juba andnud-pensionäre. Läinud kolmapäeval võtsime riigi­kogus 89 poolthäälega vastu pensione tõstva seaduse, mis on esimene samm meie plaanist tõsta pensionid järgmi­se nelja aasta jooksul kahekordseks. Selle seaduseelnõu algatajad olid peale Reformierakonna ka teised va­litsusliidu parteid. Hea meel on selle üle, et kõik istungil osalenud poliiti­kud, kaasa arvatud opositsiooniesindajad, tunnetasid pensionide tõusu vajalikkust ning hääletasid seaduseel­nõu poolt. Kes saakski jätta hindama­ta pensionäride tehtud tööd ja nähtud vaeva?

Asja kinnitatud seadusemuudatuse­ga tõuseb keskmine pension 3769 kroo­nini. Suureneb ka kindlustunne, et nelja aasta pärast on keskmine vana­duspension vähemalt 6258 krooni, nagu oleme koalitsiooniga oma eesmär­giks seadnud.

Üksmeeles vastu võetud seadusetäiendus suurendab pensioni baasosa selle aastal, juulist 250 krooni ja rah­vapensioni määra 150 krooni võrra, mis kergendab ehk veidigi pensionä­ride olusid. Baasosa kasvab nende muudatustega 1373 kroonini ja rah­vapension 1537 kroonini. Tänavu kas­vab pension üldse 20%, mis on kiireim kasv 1999. aastast peale.

Raha ei kasva puu otsas. Kui kuski­le raha anda, tuleb see kuskilt ka võt­ta. Seekordse pensionitõusu tegi võimalikuks sotsiaalmaksu pensioni­kindlustuse osa laekumise kasv, mis on tekitanud erakorraliseks pensioni­tõusuks piisava ülejäägi.

Mul on väga hea meel, et saime uue riigikogu koosseisu tööaasta alguses kinnitatud just pensione tõstva seadusetäienduse. Tegu oli XI koosseisu esimese seaduseelnõuga, mis annab otsusele ka mõningase märgilise tä­henduse. Minu silmis on selleks aus­tus vanemate inimeste ning nende tehtud töö ja nähtud vaeva ees.

Koalitsioonilepingu järgi jätkab valitsusliit kiiret majanduskasvu soo­dustavat poliitikat, et pensionid saak­sid tõusta ka edaspidi. Praegused prog­noosid on lootustandvad, kuid me ei tohi loorberitele puhkama jääda. Pea­me jätkama pingutusi Eesti edu hoid­miseks ning inimeste eluolu paranda­miseks.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt