Koalitsioonikõneluste esimese nädalala ülevaade

Uudis
|
10.03.2023

Kolm töist ja sisukat päeva koalitsiooniläbirääkimisi on seljataga. On hea meel tõdeda, et laua taga on kokku saanud ühtseid väärtusi jagavad, viisakad ja haritud inimesed, kes tõesti soovivad viia Eesti elu edasi. Arutelud on konstruktiivsed, küsitakse olulisi küsimusi ja mis peamine – nendes lähtutakse meie riigi tuleviku, mitte erakondade rahastajate või reitingute huvidest.

Loodava võimuliidu ühised väärtused:

 • Eesti inimeste vabadus, põhiõiguste kaitse.
 • Võimude lahususe ja õigusriigi põhimõttest lähtuv demokraatlik riigikorraldus.
 • Eesti riigi kestlikkus.
 • Haritud inimesed.
 • Eraomandi kaitse ja turumajanduse põhimõtete järgimine. 
 • Korras riigi rahandus, madal ja õiglane maksukoormus.
 • Eesti seisab NATOs, Euroopa Liidus ja ÜRO-s igakülgselt vastu diktaatorite ja agressorriikide soovidele allutada teisi riike.

Väljakutsed, millele soovime lahendused leida:

 • Julgeoleku kindlustamine.
 • Riigi rahanduse jätkusuutlikkus.
 • Rohereformi läbiviimine.
 • Piirkondliku mahajäämuse vähendamine.
 • Tervelt elatud aastad ja pikem eluiga ning sissetulekute ebavõrdsuse vähendamine.
 • Personaalne riik.
 • Hea haridus.

Eesti julgeoleku tagamiseks leppisime täna kokku järgmised põhimõtted:

 • Meie riigikaitse kulud on 3% SKTst + liitlaskulud.
 • Taotleme, et NATO liikmesriikide kaitsekulud oleksid vähemalt 2,5% SKTst ning laskemoon ja sõjatehnika oleks liitlaste vahel koostoimiv.
 • Liigume edasi meie julgeoleku tagamiseks ja liitlaste vastuvõtuks hädavajaliku Nursipalu harjutusväljaku rajamisega. Muudame seadust, et kasutada kaitseväe harjutusväljakute rajamisel riigikaitselist erandit ja tagame otseselt puudutatule õiglase hüvitise ning kogukonnale hüvitame häiringud.
 • Elavdame kodumaist kaitsetööstust, toetame koostööd tööstuse ja kaitseväe vahel.
 • Pikendame ajateenistust vastavalt Kaitseväe juhataja soovitusele spetsialiseerumise järgi ja suurendame Kaitseliidu instruktorite arvu, et tagada suurem väljaõppe võime.
 • Kaitseinvesteeringutes lähtume kaitseväejuhataja suunistest. Fookuses on  mitmetasandiline õhukaitse sh droonikaitse, maaväe tugevdamine, laskemoona hulga suurendamine ning kaudtulejõud.
 • Taotleme liitlastelt püsivat õhukaitse missiooni meie õhuturbe tagamiseks.
 • Kaardistame laiapindse julgeoleku, sealhulgas elanikkonnakaitse rahavajadused ja loome selleks püsirahastuse.
 • Suurendame politseinike väljaõpet ja koolitustellimust, et tagada piisav politseinike järelkasv.
 • Loome elanikkonnakaitse reservi, et tagada täiendav tugi kriisiolukorras päästele, meditsiinile ja evakueerimisele.
 • Rajame sõja-katastroofimeditsiini treening- ja arenduskeskuse.

 


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt