Arto Aas: Julgeolek ei sünni iseenesest

Arvamus
|
17.03.2014

Viimaste nädalate sündmused Ukrainas, Venemaa sõjaline agressioon ja Krimmi okupeerimine tõestavad, et rahu ja stabiilsus ei ole Euroopas kellelegi tagatud. Oma vabaduse ja julgeoleku eest tuleb pidevalt võidelda.

On täiesti selge, et uue külma sõja koidikul peab ka Euroopa Liit suhtuma kaitseküsimustesse palju tõsisemalt kui seni. Seepärast oleme julgeoleku- ja kaitsepoliitika tõstnud kõrgele kohale ka Reformierakonna Euroopa Parlamendi valimisprogrammis. Alljärgnev on väljavõte meie seisukohtadest.

Ühtsem kaitsepoliitika, suurem turvalisus.

Julgeolek ei sünni iseenesest. Julgeolekusse tuleb panustada pidevalt ja aktiivselt. Euroopa Liit ja tema ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on Eesti omariikluse oluline alustala.

Aitame kindlustada Euroopa, sh Eesti regionaalset julgeolekut, panustades Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika jätkusuutlikkusse. Mida usaldusväärsem ja tõhusam on liikmesriikide kaitsekoostöö ning vastavate tsiviil- ning sõjaliste võimete väljaarendamine ja kättesaadavus, seda kindlamini on kaitstud ka Eesti vabadus.

Toetame Euroopa Liidu ja NATO tihedat partnerlust. Mõlema liidu liikmena näeme vajadust  arendada Euroopa Liidu ja NATO vastastikust täiendamist ja ühtlustada kaitsealaseid planeerimisprotsesse. Tugev transatlantiline koostöö suurendab oluliselt Eesti julgeolekut. Hoiame vankumatult Eesti kaitsekulutused kahe protsendi tasemel sisemajanduse kogutoodangust.

Oleme aktiivsed Euroopa sõjalise koostöö vormi – Euroopa Liidu lahingugruppide kontseptsiooni toetajad, rõhutades vajadust seda edasi arendada. Selleks tuleb tõsta lahingugruppide kiirreageerimisvõimet, sh nende tegevuse paindlikkust ja siirdatavust. Meile on oluline jätkata panustamist Põhjala Lahingugruppi, kuhu kuuluvad meie liitlased nii Põhjala kui Balti riikidest.

Seisame küberturvalisuse ja kübervabaduste eest ning anname oma panuse Euroopa Liidu küberkaitsepoliitika väljatöötamisse. See puudutab meid kõiki, kelle elu ja igapäevatoimingud käivad läbi arvuti ja interneti. Aitame hoida Eesti liidrirolli küberkaitsevaldkonna kujundamisel. Toome Eestisse rohkem rahvusvahelisi üritusi  küberkaitsekoolituste ja -õppuste valdkonnas.

Seisame Eesti ettevõtjate huvide kaitsel, milleks toetame väikese ja keskmise suurusega ettevõtete suuremat kaasamist Euroopa kaitsetööstusesse. Euroopa Liidule on vaja hästi toimivat kaitseturgu, mis põhineb avatusel, võrdsel kohtlemisel ja võrdsetel võimalustel ning läbipaistvusel kõigi Euroopa tarnijate jaoks. Meie huvides on Eesti ettevõtjate pääs Euroopa kaitse- ja julgeolekuturgudele ning neile tugevama osaluse võimaldamine Euroopa Liidu tulevastes rahastamisprogrammides.

Hoiame energiajulgeoleku teemad Euroopas tähelepanu all ja seostame nad Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitikaga. Eesti peab julgeolekuriskide maandamiseks olema maksimaalselt integreeritud Euroopa energiasüsteemidesse.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt