Aivar Viidik: Hiiumaa rohepööre näitab eeskuju

Arvamus
|
|
21.04.2021

Hiiumaa on esimene Eesti omavalitsus, kus kliimaneutraalsuse saavutamise kava paika pandi

Märtsis võtsime Hiiumaa vallavolikogus vastu ajaloolise otsuse: aastaks 2030 tahame vähendada kodusaare süsinikuheidet 40 protsenti ja aastaks 2050 peab Hiiumaa olema kliimaneutraalne. Ametlikult on dokumendi nimi maakondlik energia- ja kliimakava, mis paneb paika, kuhu soovime saare majandusmudeli ja elukeskkonna arendamisel aastaks 2030 liikuda. Kuna Hiiumaa on esimene Eesti omavalitsus, kes seesuguse dokumendi vastuvõtmiseni jõudis, on heameel tutvustada selle kava olemust ja sisu.

Energia- ja kliimakava idee on üle võetud nn Linnapeade paktist, mis käivitati Euroopas 2008. aastal. Selle eesmärgiks oli koondada kohalikke omavalitsusi, mis on vabatahtlikult pühendunud Euroopa Liidu kliima- ja energiaeesmärkide saavutamisele ja ületamisele.

Allakirjutanud linnad lubavad oma tegevusega toetada ELi eesmärgi rakendamist, milleks on vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 40 protsendi võrra. Algatusega on nüüdseks liitunud enam kui 7000 kohalikku omavalitsust ja piirkondlikku asutust 57 riigist.

Nagu linnapeade paktki ütleb, on kliimakava põhieesmärgiks vähendada süsinikuheidet kohaliku omavalitsuse territooriumil. Hiiumaa kontekstis võib seda lihtsustatult nimetada «Rohelise Hiiumaa» ideoloogia rakendamiseks. Ehk igapäevaelu nutikate ja roheliste lahendustega, säästliku kohaliku taastuva ressursi kasutuse ja majandusarenguga soovime vähendada saare ökoloogilist jalajälge ning olla sellega eeskujuks teistelegi.

Tõsi on muidugi see, et võrreldes mõne teise Eesti piirkonnaga on Hiiumaa juba praegu üsna «roheline». Hiljutine Maailmapanga uuring näitas, et elanikkonna rahulolu oli Hiiumaa puhul kõige kõrgem just välisõhu kvaliteedi ja madala mürataseme osas. Üldise elukeskkonna kvaliteedihinnangu järgi oli Hiiumaa elanike arvates Eestis kõrgel neljandal kohal. Seega võib öelda, et looduslik ja inimsõbralik elukeskkond on aluseks üldisemale rahulolule.

Näiteks praamid ja maakonna ühistranspordi võiks viia üle kohapeal toodetud vesiniku- või elektritoitele.

Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030 eesmärkide saavutamine põhineb kolmel peamisel tegevussuunal:

• Energiatõhusus.

See tähendab energiasäästlikumate lahenduste kasutuselevõttu nii avalikus ruumis kui tootmis-, kontori, ja eluhoonetes. Kõige lihtsamaks näiteks siin on tänavavalguslahenduste LED-tehnoloogiale üleviimine. Aga kindlasti puudutab see ka hoonete energiatõhusamaks muutmist ning säästlikemate IKT lahenduste juurutamist.

• Taastuvate energiaallikate laialdasem kasutamine.

Hiiumaa kontekstis on selleks nii tuulegeneraatorite kui päiksepatareide kasutuselevõtt energiatootmises.

• Kliimakohanemine.

Siin on hea tuua näiteid erinevatest ühendustest, mis Hiiumaa jaoks on esmaolulised. Näiteks praamid ja maakonna ühistranspordi võiks viia üle kohapeal toodetud vesiniku- või elektritoitele. Samuti tuleks mõelda maakonnaülese elektrijalgrataste ja/või -rendiautode võrgustiku väljatöötamisele. Lisaks täidab nii kliima kui rohe-eesmärke kindlasti kiire internetivõrgu ja 5G tehnoloogiate arendamine, mis võimaldab teha tööd maakodust lahkumata, mis omakorda vähendab süsiniku jalajälge.

Kõigi nende meetmete tark ja tõhus rakendamine annab võimaluse täita Hiiumaa suurim eesmärk – energiasõltumatuse saavutamine 2030. aastaks. See tähendab, et tarbitakse taastuvatest allikatest toodetud energiat ning kasutatakse biojäätmeid ringmajanduse põhimõtteid järgides.

Kui liita siia juurde asjaolu, et Hiiumaa metsad on juba mahedad ja ehk liigub seda teed ka tavapõllumajandus ning kui arvestada, et Euroopa Liidu uues eelarveperioodis on kliimapoliitika ja taastuvenergeetika võtme-eesmärkideks, ei ole Hiiumaa kui rohesaare eesmärk sugugi vaid unistus ja Hiiumaa võib selles osas olla teistele Eesti omavalitsustele heaks suunanäitajaks.


Toeta

Liitu püsiannetajatega

Liitu Reformierakonna püsiannetajate kogukonnaga, et saaksime liberaalse maailmavaate veelgi enamate inimesteni viia. Anna oma pikaajaline panus, et Eesti jätkaks paremal kursil!

Vaata lähemalt